fakultet za mediteranske

Međunarodno priznanje za tivatski fakultet

Evropska asocijacija univerziteta (EUA) dostavila je finalni izvještaj institucionalne evaluacije za Fakultet mediteranskih poslovnih studija Tivat. Evaluacija Fakulteta sprovedena je u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje inovacija i konkurentnosti“ (HERIC), Vlade Crne Gore, a sa ciljem povećanja kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori.

 

Na osnovu finalnog izvještaja Programa institucionalne evaluacije gdje je IEP tim konstatovao prepoznatljive karakteristike i regionalnu ulogu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat kao jednog naprednog i preduzetničkog provajdera usluga visokog obrazovanja u oblastima nautičkog turizma i menadžmenta, Fakultetu je omogućeno da bude na zvaničnoj web prezentaciji Evropske asocijacije univerziteta (EUA) i da koristi njihov logo, čime je diploma Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat dobila međunarodnu valorizaciju.

Institucionalna Evaluacija (IEP) je nezavisan servis Evropske asocijacije univerziteta (EUA). Ona pruža podršku institucijama u daljem razvoju njihovog strateškog upravljanja i interne kulture kvaliteta. IEP je punopravni član Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKA) i nalazi se u Evropskom registru za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (the European Quality Assurance Register for Higher Education- EKAR).