Morska voda dobrog kvaliteta


Ispitivanje morske vode koje je sprovedeno 5. i 6. jula pokazalo je da 94% kupališta ima kvalitet vode klase K1, dok je na 6% kupališta kvalitet vode bio klase K2 – saopšteno je iz JP Morsko dobro.

Kvalitet morske vode bio je klase K1 na svih 16 kupališta u Ulcinju i 12 kupališta u Baru. U Budvi, od 27 kupališta, na jednom je voda bila klase K2, dok je na preostalih 26 kupališta kvalitet vode bio klase K1. Analiza morske vode u opštini Tivat pokazala je kvalitet klase K1 na 8 kupališta od ukupno 9, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2. Slična situacija je bila i u opštini Kotor, gdje je od ukupno 15 kupališta, na njih 14 voda bila klase K1, a na jednom klase K2. U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, kvalitet vode je bio klase K1 na 18 kupališta, dok su tri kupališta imala kvalitet klase K2.

Svi podaci, kako ove tako i prethodnih analiza kvaliteta morske vode, mogu se vidjeti na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (www.morskodobro.com).