Morsko dobro organizuje niz akcija za Dan Planete Zemlje

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Ove godine  realizovaće se  sledeće akcije:

 U opštini Budva, u četvrtak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP „Morsko dobro“ će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora i plaže ispred bivšeg JRB-a. Od plastičnih čepova za flaše koje će volonteri ranije sakupiti po budvanskim plažama djeca školskog i  predškolskog uzrasta će praviti umjetnine. Takođe, djeca iz vrtića “Ljubica Jovanović Maša” će izvesti kratak skeč na temu očuvanja Planete Zemlje. U ovoj akciji učestvovaće volonteri NVO „Green Net“, radnici JKP „BUDVA“, učenici OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ i „Druge osnovne škole“, djeca vrtića „Ljubica Jovanović Maše“, aktivisti fitness studia „Positive“, službenici JU „Grad Teatar Budva“, kao i ostali građani i turisti dobre volje.

 U opštini Herceg Novi, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. Od prikupljenog otpadnog i prikladnog raspoloživog materijala organizovaće se maskenbal za djecu, kao i izložba radova učenika osnovnih i srednjih škola koji će crtati dok traje akcija. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Novog, štićenici Dječijeg doma iz Bijele, djeca i omladina sa teškoćama u razvoju, „Stambeno komunalno“ doo, Institut „Dr Simo Milošević“, i drugi.

U opštini Kotor, u petak aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „NVO Eko Centra „Delfin“ iz Kotora realizovati akciju „Moj grad-zeleni grad Kotor 2017“ koja podrazumijeva čišćenje glavnog gradskog parka, prikupljanje otpada i sadnju sadnica mediteranskog ukrasnog bilja, te održavanje edukativne radionice „Održivo upravljanje otpadom-reciklaža“ za učenike osnovne škole, kao i podjelu informativno edukativnog materijala. U akciji će učestovovati JKP „Kotor“, učenici  OŠ“Veljko Drobnjaković“ iz Risna, NU „Aventurin“ i  učenici OŠ „Njegoš“ iz Kotora.

 U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u subotu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se organizovati akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Istog dana je planirana i sadnja palmi na mjestima na kojima su stradale u ovogodišnjem nevremenu. U akciji će učestvovati djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, Mjesne zajednice Bar I i II i Šušanj, Javno preduzeće Komunalne djelatnosti, volonteri NVO „Ribari“, NVO „Proeko“, Savez izviđača Crne Gore, NVO „Info Sport CG“, NVO „Povjerenje“, NVO „Adrija“, predškolska ustanova „Svetionik“, itd.U opštini Ulcinj, u subotu 22. aprila, u 10:00 časova, JP „Morsko dobro“ će u saradnji sa NVO „Zeleni Korak“, realizovati akciju čišćenja, košenja trave na dijelu Borove šume, na potezu od kupališta „Sapore di Mare“ do Ženske plaže. U akciji će učestvovati volonteri nevladine organizacije „Zeleni korak“, NVO „RDA-UBA“ Ulcinj, NVO „Bojana“ Ulcinj i NVO „ULinfo“ Ulcinj.

U opštini Budva, u subotu aprila i nedjelju 23. aprila, JP „Morsko dobro“ će u saradnji sa NVO „Porat Budva-Pizana“, Izviđačkim odredom Budva i NVO „Green Home“ realizovati akciju čišćenja i uređenja gradskog bazena-plivališta i okoline. Akcija će obuhvatiti  čišćenje od otpada morskog dna u bazenu i morskog dna u dijelu koji se nalazi sa spoljašnje strane bazena, čišćenje, uređenje i opravka zidova  tribina i bazena, postavljanje mobilijara i uređenje okolnog javnog prostora.

U opštini Tivat, u nedjelju, u   aprila, u 09:00 časova u saradnji sa NVU „Škart“ organizovaće se akcija  čišćenja plaže i parka Župa, sakupljanja otpada i odlaganja u kontejnerima predviđenim za to. U sklopu akcije prisutnim građanima će se podijeliti ekološkie vrećice. Ova akcija će takođe biti sastavni dio akcije čišćenja morskog dna i obale koju istog dana  organizuje opština Tivat.