Muzejske zbirke kao nastavna sredstva

U Opštinskoj javnoj ustanovi ,,Muzeji“ Kotor pokrenut je projekat edukativnog karaktera koji podrazumijeva korišćenje muzejskih zbirki kao nastavnog sredstva za učenike osnovnih i srednjih škola, stoji u saopštenju koje je potpisala muzejski pedagog Marina Dulović.
Namjera je da se kroz obrazovnu dimenziju integrativno-aktivnog pristupa, učenici upoznaju sa sadržajma koje baštini OJU ,,Muzeji“ Kotor sa svojim jedinicama koje rade u sastavu: Muzej grada Perasta, Lapidarijum – crkva Svetog Mihaila, Multimedijalna dvorana- crkva Svetog Pavla i Galerija Solidarnosti.
„Cilj i namjera nam je da po modelu koji je prikladan današnjem modernom vremenu ispričamo priču o vrijednostima spomeničkog nasljeđa našeg kraja i usmjerimo mlade ka umjetnosti i pravim vrijednostima.Vjerujemo da će učenici kroz planiranu vrstu edukacije osjetiti karakter intelektualno-kulturne dimenzije što nam i jeste namjera i cilj. Tokom ovog i sljedećeg mjeseca u planu je edukacija za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Kotor , a nakon toga za djecu predškolskog uzrasta (za jedan dio edukacije), student, organizovane grupe građana i ostale zainteresovane” piše u saopštenju.