Muzička škola nastavlja sa nagradama

Na međunarodnom takmičenju violine ” Fantast” – Bečej, Srbija, učenik Muzičke škole Tivat, Kovač Lazar u I kategoriji osvojio je prvu nagradu sa 98,33 boda.
Lazar je učenik II razreda violine u klasi nastavnice Klakor Nevile.