Na primorju 100 inspektora

Kako bi pojačali kontrolu rada preduzeća na primorju, Uprava za inspekcijske poslove tokom sezone, angažovala je oko 100 inspektora.

Aktivnosti inspekcija objedinjene su u Koordinacioni tim za praćenje turističke sezone, a kažu da je prioritet kontrola preduzeća koja posluju u zoni Morskog dobra. Pored toga vodiće se računa da svi izdaju fiskalne račune, a kontrolisaće i bezbjednost hrane.