Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

U zgradi opštine Tivat danas u 12 sati, u sklopu Javne rasprave o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama, održaće se javna rasprava za opštinske organe, Ministarstvo  unutrašnjih poslova, preduzeća čiji je opština osnivač, Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i Savjet za saradnju lokalne samouprave i NVO.

Večeras u 19 sati u Domu kulture u Lepetanima održaće se javna rasprava za mjesnu zajednicu Lepetani.

7. jula u 19 sati u Multimedijalnoj sali je javna rasprava za mjesnu zajednicu Tivat centar.

10. jula u 19 sati u Domu kulture “Anton Počanić” zakazana je javna rasprava za ovu mjesnu zajednicu.

11. jula u 19 sati u prostorijama mjesne zajednice Krašići održaće se javna rasprava za mjesnu zajednicu Krašići.

12. jula u 19 sati u Domu kulture “Uroš Rautović” u Radovićima održaće se javna rasprava za mjesnu zajednicu Krtoli.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u dokument može se izvršiti svakog radnog dana od 8-11 sati u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu. Nacrt Odluke postavljen je i na sajtu Opštine Tivat.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za lokalnu samoupravu. Centralna javna rasprava održaće se 18. jula u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 19 sati.