Natasa Durovic pulbika

Nataša Đurović: U Tivtu sa dosta toplih boja

Slikarka Nataša Đurović, čija je izložba sinoć otvorena u Galeriji „Buća“, za Radio Tivat kaže da se u Tivtu predstavlja sa dosta toplih boja, što dosad nije bila karakteristika njenih slika.

     „Trajanje i nestajanje je nešto čime se bavim. To je stalni proces koji se ne završava. Prividno nestajanje a u stvari trajanje, odnosno novo rađanje.
U Tivtu večeras kombinovano slike i crteži. Uglavnom crna i bijela me karakaterišu, a ovom prilikom predstavljam se sa dosta toplih boja. To je jedan novi momenat u okviru ovog ciklusa. Kombinovala sam i velike formate i srednje, a posebnu čar imaju minijature. U posljednje vrijeme mnogo radim minijature.
Sem jedne slike u Tivtu se predstavljam sa novim slikama. Ti radovi nisu dosad izlagani. Ovaj ciklus će i dalje da traje, jer moji ciklusi traju pet ,šest godina. Ovo je najintimniji segment mojih slikarskih istraživanja“ – kaže Nataša Đurović