Niz aktivnosti povodom Dana vlažnih staništa

Opština Tivat i njen Zeleni tim priprema niz aktivnosti kojima će obilježiti Međunarodni dan močvarnih staništa. Centralna aktivnsot je okrugli sto, koji će se održati u četvrtak, 2.februara u saradnji sa JP Morsko dobro, a održava se na temu zaštite i unaprijeđenja specijalnog rezervata tivatskih Solila
Na okruglom stolu prezentovaće se aktivnosti na zaštiti i unapređenju stanja specijalnog florističko-faunističkog rezervata prirode koje se odnose na istraživanja vezana za regulaciju vodotokova i kanala, kulturnih vrijednosti područja, kao i ornitološka i faunistička istraživanja, i sa tim u vezi očuvanja biodiverziteta i predionih karakteristika. Predavači su Andrej Sovinc, Sandra Kapetanović, Olivera Marković, Darko Saveljić, i Vuk Iković, kazala je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Tatjana Jelić navodeći da je profesor Sovinc rukovodilac izrade Studije regulacije potoka i kanala za Solila. Ona je istakla da je događaj osmišljen tako da kroz zajedničku interakciju i razmjenu mišljenja dobijemo što bolji i kvalitetniji dokument. Jelić je naglasila da je veoma bitno učešće mještana na okruglom stolu, koji možda imaju iskustva iz prošlosti koja mogu da prenesu.
U petak 3.februara organizovaće se posjeta za učenike VIII razreda OŠ “Drago Milović” iz Tivta specijalnom florističko-faunističkom rezervatu prirode „Tivatska solila“, gdje će posjetioci dobiti informacije o značaju Solila, vrstama flore i faune koje se mogu naći u ovom zaštićenom prirodnom dobru, sa posebnim osvrtom na ornitofaunu, kao i metodama i tehnikama posmatranja ptica i važnosti očuvanja njihovih staništa. Učenicima iz Tivta će se pridružiti i učenici II razreda osnovnih škola iz Podgorice. Posjeta je organizovana u saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice i OŠ “Drago Milović” iz Tivta.
Jelić je kazala da će, osim predviđenog programa, pozvati profesore iz tivatskih škola da iskoriste ovu sedmicu i kroz školski program dodatno promovišu važnost močvarnih staništa. Predviđena je podjela promotivnog, odnosno edukativnog materijala u cilju dodatne edukacije o funkcionisanju eko sistema. Taj specijalni rezervat prirode zanmimljiv je sa više aspekata pa NVO „Expedicio“ radi i Studiju kulturnog nasleđa za Solila „pa očekujemo da će nam donijeti više novih podataka u odnosu na one koje smo do sada imali. Zna se da je na tom lokalitetu radila i solana i to uspšješno o čemu svjedoče i svi kanali i nasipi i kanali koji i danas postoje. S druge strane Solila nisu značajna samo kao moćvarno stanište već i kao florističko – faunistički rezervat jer su pod zaštitom Bernske konvencije zbog različita vrsta ptica koje svraćaju i borave na Solilima“, objasnila je sekretarka resornog sekretarijata Opštine.
U subotu 4. februara sa početkom u 11sati, na ornitološkoj stazi na Solilma će se održati čas joge, koji će voditi intruktorka joge Dragana Mladenović iz Tivta.
Aktivnosti predviđene povodom dana vlažnih staništa prijavljene su Ramsar organizaciji, koja je raspisala konkurs za omladinu od 18-25 godina za izbor najljepše fotografije močvarnog Ramsar područja. Ljubitelji fotografije o uslovima mogu da se ionformišu preko njihovog sajta i na taj način promovišu sebe, ramsarski lokalitet kao i grad Tivat, navela je Jelić.