Nove cijene ljekova na recept

Vlada je juče usvojila uredbu kojom se precizira cijena ljekova koji se već nalaze na listi, kao i medikamenata koji se prvi put stavljaju na nju

Ovim dokumentom propisano je da cijena lijeka koji se nalazi na doplatnoj listi ljekova ne može da bude veća od pet do 48 odsto u odnosu na cijenu lijeka istog internacionalnog nezaštićenog naziva (INN-a), koji se nalazi na Osnovnoj listi ljekova.

Kako su saopštili iz Vlade, izmjenama uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa liste obezbjeđuje se bolja dostupnost kvalitetnih i bezbjednih medikamenata, kao i mogućnost osiguranika da bira lijek koji se nalazi na osnovnoj listi ljekova ili lijek koji je terapijska paralela i nalazi se na doplatnoj listi uz smanjenje učešća osiguranika u troškovima liječenja.

U skladu sa tim, kako je navedeno, Ministarstvo zdravlja, radi potpune transparentnosti i obaviještenosti osiguranika ažurira spisak ljekova skinutih sa Liste ljekova i njihov spisak objavljuje na svojoj internet stranici svakih šest mjeseci.

Prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju, osiguranik ima pravo na ljekove sa osnovne i doplatne liste ljekova.

Kako su Pobjedi ranije kazali iz Ministarstva zdravlja, osnovna lista sadrži farmakoekonomski prihvatljive ljekove za liječenje svih bolesti koje su u potpunosti obuhvaćene sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok doplatna obuhvata ljekove koji su terapijska paralela ljekovima sa osnovne liste i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste, a razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osiguranik.

To znači da će pacijent kojem izabrani doktor prepiše na primjer „ibuprofen“ koji se nalazi na osnovnoj listi, a on želi original „brufen“ imati mogućnost da uzme lijek po želji, ali će platiti razliku u cijeni.