Hipotekarna servis za slanje novca

Novi servis za brzi transfer novca

Hipotekarna banka ponudila je, po prvi put na crnogorskom tržištu, novi servis za brzi transfer novca, ‘Ria Money’. Ovaj servis obezbjeđuje pouzdanu i kvalitetnu globalnu uslugu transfera novca, od korisnika do korisnika, po najkonkurentnijim cijenama na tržištu – saopšteno je iz ove banke

Prednosti korišćenja servisa transfera novca ‘Ria Money’ su mnogobrojne. Prije svega, najniže provizije prilikom slanja novca, potom brzina, jer je novac dostupan već deset minuta nakon uplate (u zavisnosti od radnog vremena isplatnih mjesta i vremenskih zona). Servis je jednostavan, jer je za podizanje novca dovoljan samo PIN broj (od jedanaest cifara) i indentifikacioni dokument korisnika (lična karta ili pasoš). Primalac ne popunjava nikakve obrasce prilikom podizanja novca što cijelu proceduru isplate čini izuzetno brzom i komfornom.
Transfer novca putem ‘Ria Money’ servisa je siguran jer kompanija koristi najnovija kompjuterska sigurnosna rješenja i tehnologije i sarađuje samo za provjerenim partnerima na taj način štiteći lične podatke korisnika. Servis je dostupan na preko 155.000 uplatnih/isplatnih lokacija u preko 130 zemalja.
Sve dodatne i detaljnije informacije o usluzi Ria Money Transfer klijenti mogu dobiti na telefon 020/405-850 – kaže se u saopštenju Hipotekarne banke