O kulturnoj baštini Hrvata Boke

„Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke Kotorske“, naziv je naučnog skupa koji će se održati danas u crkvi Sv. Duha u Kotoru, od 15 sati. Organizatori dogadjaja su Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore.