Obilježen Dan inkluzije u tivatskim školama

U osnovnoj i srednjoj školi danas se, različitim aktivnostima i radionicama obilježava Dan inkluzije.
U OŠ“Drago Milović“ održana je radionica pod nazivom „Prihvati različitosti“ to je ujedno i moto njihovog časopisa. Učesnici su bili učenici iz djačkog parlamenta , djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, asisenti u nastavi, pedagoško-psihološka služba kao i tim za razvijanje demokratije u školi medju kojima su pedagog, psiholog, nastavnici i direktorica škole.
„Imamo različite aktivnosti „Pošalji najljepšu poruku drugu“, pa razgovor o tim porukama, pa lijepljenje tih poruka na pano, pravljenje plakata sa sličicama, koje ćemo na kraju ostaviti u holu škole da i drugi vide šta smo danas radili, ali i da malo skrenemo pažnju drugarima na lijepo ponašanje i na prihvatanje različitosti“- istakla je Ružica Lazarević direktorica OŠ“Drago Milović“.
U SMŠ“Mladost“ održana je prezentacija o prihvatanju različitosti i razvijanju demokratske kulture kod učenika.
„Ovom radionicom obilježen je Dan inkulzije, gdje je pedagogica škole napravila prezentaciju posvećenu prihvatanju djecu koji se školuju po inkluzivnom programu. Mi imamo djece koja se školuju po tom programu, ali ono što treba razvijati kod učenika, jeste prihvatanje i razvijanje demokratske kulture učenika“- naglasila je Jovanka Vujačić direktorica SMŠ“Mladost“.
Koliko su učenici danas spremni i koliko prihvataju različitosti direktorice osnovne i srednje škole kažu da se situacija tu iz godine u godinu mijenja na bolje.
„Oni su veoma tužni kad se osjete neprihvaćenima, tako da kroz ovakve radionice, priče i komunikaciju sa njima, možemo da pobudimo tu empatiju saosjećanja sa drugima“- kazala je Lazarević.