Obuka iz Excela Biznis akademije Vijesti u Tivtu

„Nakon izuzetno uspješnih obuka iz EXCELA u Podgorici, sa preko 1.000 ljudi koji su ih prošli, a na insistriranje naših poštovalaca sa primorja odlučili smo da udovoljimo zahtjevima savremenog tržišta pa fokus našeg djelovanja polako pomjeramo ka jugu“, riječi su Brana Sudara, direktora Biznis akademije Vijesti.

Pomenuta obuka biće održana u Tivtu, u sali Skupstine opštine 26. i 27. maja, a predavač na kursu će biti Željko Popović iz konsultantske kompanije Bobot. “Od sada je ponuda znanja, koja nudimo na našim kursevima, još više obogaćena mnoštvom novih elemenata, čak i nekim bonus izdanjima, tako da smo sigurni da ćemo i u narednom periodu biti jednako uspješni kao i do sada“ , saopštio je  Popović.

Tokom obuke polaznici će naučiti kako da kreiraju tabele pomoću kojih će moći da prate različita finansijska kretanja ko što su prihodi, rashodi ili planiranje budžeta svog preduzeća ili ličnog budžeta, naprave baze podataka klijenata, dobavljača ili svojih zaposlenih, kreiraju izvještaje u kojima će istaći najvažnije stvari koristeći dijagrame, analiziraju veliku količinu podataka, uz minimalnu mogućnost javljanja greške, koristeći Pivot tabele, kreiraju izvještaje spremne za štampu, koriste elemente napravljene u Excel-u, u drugim programima kao što su Word ili powerPoint. Cijena kotizacije iznosi 67€.  Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla: akademija@vijesti.me  ili se informisati pozivom na brojeve +382 67 824 800 ili na +382 67 000 222.