apoteka

Od danas sa receptom u privatne apoteke

Od danas građani Crne Gore mogu sa receptom da uzimaju ljekove i u 167 privatnih apoteka, piše RTVCG.
„Očekuje se bolja dostupnost ljekova i bolja snabdjevenost apoteka jer će građani, osim u 53 Montefarmove, medikamente moći da uzimaju i u 167 privatnih apoteka. Te ustanove neće biti limitirane ni finansijski, ni količinom ljekova, stoga bi trebalo da svaki osiguranik u njima realizuje recept“, saopštio je ranije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.
Čirgić je najavio da će građani u apotekama uskoro moći da uzimaju lijek koji žele sa nove Pozitivne liste, a ona će biti završena do kraja godine.
Nova lista sadrži osnovnu i doplatnu. Fond će, prema riječima Čirgića, refundirati dio novca, do iznosa osnovne cijene lijeka, a ostalo će plaćati osiguranik.