Od juna ljekarska uvjerenja za pomorce

Iz Doma zdravlja Tivat obavještavaju da će shodno Saglasnosti Ministarstva zdravlja, od subote 03. juna početi sa izdavanjem ljekarskih uvjerenja za pomorce.
Preglede će obavljati ovlašćeni doktor, Aleksandra Kolundžić, specijalistkinja medicine rada, u Domu zdravlja Tivta, na odjeljenju opšte prakse.
Zakazivanje pregleda vršiće se putem telefona, na broj telefona 069/100-037 ili 068/659-676.