Odmrzavanje penzija do kraja godine

Direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović kazao je za Portal Analitika da vjeruje da se uslovi za odmrzavanje penzija mogu obezbijediti do kraja tekuće godine. Prema njegovim riječima, potrebno je definisati mjere tek nakon analize penzijskog sistema, koju ta institucija priprema sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

-Fond PIO Crne Gore će zajedno sa resornim ministarstvima i Vladom Crne Gore i dalje sprovoditi aktivnosti u cilju obezbjeđivanja uslova za odmrzavanje penzija, koje će vjerujemo biti sprovedeno do kraja tekuće godine. Mjere koje je potrebno preduzeti biće definisane nakon okončanja analize penzijskog sistema koju pripremaju Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond PIO Crne Gore, u skladu sa politikom razvoja održivosti penzijskog sistema na državnom nivou, uz najveći stepen uvažavanja interesa korisnika prava, saopštio je Perović Portalu Analitika.