Održan sastanak Koordinacionog tima

Na sastanku Koordinacionog tima Opštie Tivat, komandir Službe zaštite i spašavanja informisao je prisutne o stanju požarišta na Luštici. Zaključeno je da je stanje pod kontrolom, da nema razloga za brigu i nemir, te da će opštinski organi u službe nastaviti da prati stanje na terenu. Na lokaciji je angažovano oko 20 pripadnika opštinske  Službe i DVD Krtoli. Služba je ojačana sa dva dodatna vozila, a u pomoć pristiže  i specijalno vozilo iz Hrvatske koje omogućava krčenje nepristupačnog terena i gašenje požara budući da posjeduje i rezervoare za vodu.     Predstavnici Aerodroma Tivat istakli su da se saobraćaj na aerodromu odvija uobičajenom dinamikom uz  veliki trud i zalaganje svih zaposlenih. Opštinska Služba za inspekcijske poslove i dalje veoma aktivno sprovodi kontrolu auto-taksi prevoza na Aerodromu Tivat, a konstatovano je da je u ovom segmentu funkcionisanja saobraćaja na Aerodromu Tivat, stanje poboljšano.
Predsjednica opštine Snežana Matijević iskazala je nezadovoljstvo činjenicom da pojedini ugostiteljski objekti na Pinama, postavljanjem dodatnog mobilijara značajno prevazilaze definisane površine ugostiteljskih bašta. Inspekcijski organi i predstavnik Javnog preduzeća za upravljanja morskim dobrom najavili su zajedničku akciju sa ciljem suzbijanja ove pojave, koja stvara ružnu sliku grada.
Zaposleni u tivatskom Komunalnom rade u dvije, a po potrebi i u tri kako bi se posao efikasno obavljao u najzahtjevnijim mjesecima, rekao je direktor Tonko Lukšić. Efikasnosti doprinose i 3 nedavno kupljena vozila  od kojih je jedno već u upotrebi. Pri samom kraju je i posao krčenja i čišćenja puta na relaciji Gošići – Gornji Krašići, dugog 2 km, koji je od posebnog značaja sa aspekta djelovanja u slučaju požara. lukšić je istakao i da se otpočelo sa čišćenjem oborinskih kanala i potoka  u Tivtu kako bi spremno dočekali kišnu sezonu:
Problem pasa lutalica već nekoliko puta se našao na dnevnom redu Koordinacionog tima, a predstavnici opštine Tivat su ove sedmice održali sastanak sa predsjednikom opštine Kotor i njegovim saradnicima kako bi se zajedničkim snagama obezbjedilo što bolje funkcionisanje Azila za nezbrinute životinje, čiji rad finansiraju Kotor i Tivat.