Održan trening Agencije za sprečavanje korupcije

Protekle sedmice u Hotelu „Princess“ u Baru, održan je trening Agencije za spriječavanje korupcije,na kome su prisustvovali predstavnici svih primorskih opština.
Trening je zapoceo uvodnim izlaganjem predstavnika Agencije u kome su se svi prisutni upoznali sa osnovnim načelima i pojmovima Zakona o spriječavanju korupcije („Sl.list CG,br.53/14) kao i njegovom primjenom u praksi kao i Pravilnikom o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koji upućuje na postupanje korupcije čija primjena je započela 01.januara prošle godine.
Drugi dio izlaganja odnosio se na predstavljanje zakonodavnog okvira naročito u dijelu koji se odnosio na obavezu organa vlasti i lica za postupanje po prijavama zviždača.
Nakon uvodne riječi i predstavljanja zakonodavnih okvira kroz obaveze organa vlasti i obaveze lica koja postupaju po prijavi kao primjer dostavljene su prijave o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na postojanje korupcije. Prisutni su se podjelili po grupama od po četiri člana i dali svoje mišljenje o predmetnoj prijavi kojih je ukupno bilo četiri i sve su do sada bile podnešene Agenciji od strane zviždača na daljnje postupanje.