nacionalne manjine

Održana javna rasprava

Danas je u Tivtu, u skupštinskoj sali, na Trgu Magnolija, održana Javna raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Predstavnici manjinskih nacionalnih savjeta u Crnoj Gori postigli su konsenzus o zajedničkom nastupanju na javnim raspravama kao što su to uradili i danas.

Uvodnu riječ dao je Sekretar ministarstva za ljudska i manjinska prava Mersudin Gredić, koji je naglasio da je Nacrt zakona usaglašen sa evropskim standardima.
Učesnici u raspravi su uz konkretne prijedloge i sugestije pokazali najviše zanimanja za pitanja depolitizacije Savjeta za nacionalne manjine, kontrolu rada tijela koja upravljaju Fondovima, kao i pitanja izbora kako u Savjete nacionalnih manjina, tako i izbora koji se tiču onih za članove elektorskih Skupština.
Predstavnicima ministrarstva ukazano je i na moguće nepravilnosti prilikom rada elektorske Skupštine hrvatske nacionalne manjine, na šta je odgovoreno da će se o svim primjedbama razmatrati i preduzeti konkretne mjere.
Naredna javna rasprava o istom Nacrtu zakona biće održana sjutra u Podgorici.