OO SDP Tivat ne podržava suštinu Zakona o planiranju i izgradnji

Predsjedništvo OO SDP Tivat analiziralo je moguće posljedice novog zakona o planiranju i izgradnji, koji Vlada Crne Gore u formi predloga dostavlja državnom parlamentu.U startu ne podržavamo suštinu tog zakona a to je da se u Podgorici, u Vladi Crne Gore ili još preciznije, u samom kabinetu resornog ministarstva, odlučuje o prostoru cijele naše države, stoji u saopštenju OO SDP Tivat.
Veoma interesantno i do sada nezapamćeno je da se donose odluke na koje neće nikakav uticaj ostvariti ili bitno uticati lokalno stanovništvo. Prosto je nevjerovatno da ni lokalne samouprave, predlogom novog zakona o planiranju i izgradnji, neće biti u prilici a neće ni imati prostora za reagovanje i eventualno korigovanje namjera resornog ministra, jer se odluka donosi u kabinetu ministra a ne na sjednicama opštinskog parlamenta.
Nismo, naravno, ni sa dosadašnjom praksom ranijeg resornog ministra u Tivtu bili oduševljeni a to se, ne rijetko, moglo čuti kod svih parlamentarnih partija u našem gradu. Kod opozicije ali i kod pozicije. A kad smo pomislili da će “novi” ministar svoj posao započeti u skladu sa evropskim standardima, sa medjunarodnim iskustvima, sa korištenjem dobre prakse susjednih država, država EU, sa potpunom transparentošću u pogledu sadržaja donesenih odluka koje će se bazirati na što većem učešću gradjana i stručne javnosti, dobijamo predlog zakona koji je suprotan svemu što je iole blizu našim očekivanjima i očekivanjima stručne i laičke javnosti.
Novim predlogom zakona potpuno se stavlja u drugi plan lokalno stanovništvo i lokalna samouprava i lokalna planska dokumentacija koja je u Tivtu dugo godina i brižljivo radjena potpuno prestaje da postoji. Veoma je problematičan način na koji Vlada želi da riješi privatnu svojinu gradjana u granicama plana. Plan ne prepoznaje privremene objekte a ne daje lokalnim vlastima, dakle skupštinama opština, ni izvršnoj vlasti, posebno pravo da na teritoriji svoje lokalne samouprave ostvaruju uticaj na kvalitet dokumenta.
Zbog pokušaja ukidanja nadležnosti lokalnoj samoupravi da donosi i dalje razvija plansku dokumentaciju, centralizujući kompletan proces odlučivanja, SDP u Tivtu poziva svu laičku i stručnu javnost da najozbiljnije pristupi reagovanju na pomenute vladine inicijative oko ovog zakona i pozivamo da se na javnim raspravama na svim nivoima gradjanskog organizovanja , odupru ovakvim potezima vlasti.

OOSDP Tivat
predsjednik Krsto Bošković