Opasnost još traje

Prema nezvaničnim podacima koje smo dobili u tivatskoj Službi zaštite i spašavanja, s obzirom da je komandir Zoran Barbić na službenom sastanku, na opožarenom području na poluostrvu Luštica pristižu nove smjene vatrogasaca i dobrovoljaca tako da ih je sada više nego tokom noći. Vatra se jutros pojavila i kod Obosnika a na tom terenu su vatrogasci Rožaja i Plava , pripadnici VCG kao i grupe dobrovoljaca.  Svuda na podučju je jak dim a ekipe neprestano natapaju teren vodom.