Opozicija napustila skupštinsko zasijedanje u znak protesta

Čak sat i po vremena trajala je rasprava samo o dnevnom redu današnje burne i polemične sjednice Skupštine opštine Tivat, koju je obilježilo napuštanje opozicije u znak protesta na način vođenja sjednice.

Skuština je verifikovala mandat odborniku SD Igoru Petkoviću umjesto Zdravka Mitrovića koji je podnio ostavku. Nakon primjedbi na zapisnik koji je imao odbornik Bokeškog foruma dr Andrija Petković, zapisnik je usvojen uz dva uzdržana glasa.

Odbornik SDP Ivo Marić je upitao zašto nije na dnevnom red stavljen predlog ove partije o raspravi o zakupu aerodroma Tivat.

„Ovaj predlog SDP je dostavio u zakonskoj proceduri a mi nismo dobili obavještenje zašto naš predlog nije uvršten u dnevni red“ – rekao je Marić.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je kazao da je SDP u redovnoj proceduri dostavila predlog i da se o tome raspravljalo na Kolegijumu Skupštine:

„Na Kolegijumu je bio i vaš predstavnik i objasnili smo zašto taj predlog nije stavljen na dnevni red. Tražili smo mišljenje predsjednice opštine i dobili da nema uslova da se raspravlja o ovom pitanju. I zobg toga te tačke nema na dnevnom redu „ – istakao je Novosel.

Replicirajući Ivo Marić je rekao da odbornici imaju pravo na dopunu dnevnog reda i na samom zasijedanju:
„Svi odbornički klubovi, sem DPSa, su se negativno izjasnili o predlogu premijera da se aerodrom da pod zakup“ – kazao je Marić.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je rekao da SDP nije obnovila svoj zahtjev u roku od tri dana prije održavanja sjednice, što znači da nije ispoštovana procedura.

Budimir Cupara sa liste „Arsenal za Tivat“ je kazao da nije dobio predlog SDPa, što je skupštinska služba bila dužna dostaviti:

„Ne može odgovor dobiti samo odbornički klub-predlagač, već i svi odbornici. Takođe, nismo dobili ni mišljenje predsjendice opštine. Prekršena je procedura“ – zaključio je Cupara.

Predsjednik Skupštine je negirao da je prekršen skupštinski Poslovnik:

„Nismo bili dužni da odbornicima dostavimo predlog SDPa i mišljenje predsjendice opštine. To smo razjansili na Kolegijumu“ – rekao je Novosel.

Ponovo replicirajući Ivo Marić je kazao da član 73 Poslovnika kaže da se dopuna dnevnog reda može predložiti i na smaoj sjednici.

Dr Andrija Petković je upitao zašto nije dobio mišljenje predsjednice kad je bio na Koelgijumu:
„Ne znam da li selektivno odlučujete kome treba dostaviti materijal a kome ne“ – naglasio je Petković.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je odgovorio da nema selektivnog pristupa:
„Ko je na sjednici Kolegijuma tražio mišljenje predsjednice – i dobio je- Vi tada niste tražili“ – poručio je Novosel Petkoviću.

Petković je odgovorio da ovo liči na bajku o Crvenkapici:
„Ozbiljna institucija kao što je Skupština mora dostaviti materijale svim odbornicima. Skandalozno je ne poštovati mišljenje odbornika. Ovo je i Crvenkapa i Pepeljuga“ – istakao je Petković.

Mirko Kovačević iz Tivatske akcije je kazao da je ovo neka vrsta opštinskog udara:
„Ovo je uvođenje bezakonja i oduzimanja prava odbornicima. Na osnovu člana 36 Statuta opštine sve je jasno. Ne šaljete nam predlog SDPa, ne šaljete nam mišljenje predsjednice, već sve to saznajemo iz novina. Sebi ste dali za pravo po sili šta može a šta ne može u dnevni red. Ovo je brutalna demonstracija sile i možda postoji samo u Koreji. U državnom Parlamentu ovo se još nije desilo“ – rekao je Kovačević.

Replicirajući predsjednik Skupštine je izjavio da nema bezakonja i da je sve urađeno u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

„Utvrđivanje dnevnog reda je u nadležnosti predsjednika Skupštine. Još neke tačke nisu uvrštene u dnevni red. Nemojte da zamjenjujete teze. Imali ste poslovničko pravo da reagujete Nisu se stekli uslovi za raspravu“ – zaključio je Novosel.

Slažući se sa diskusijom Mirka Kovačevića dr Andrija Petković je rekao da je ova Skupština postala cirkus:

„Mislio sam da gospodin Novosel ne može lošije obavljati funkciju nego što je obavljao funkciju predsjednika opštine. Sad vidim da je gori kao predsjednik Skupštine. DPS je jedna sadomazohistička organizacija“ – istakao je Petković.

Zbog ove konstatacije predsjednik Parlamenta mu je izrekao upozorenje.

Dr Miomir Abović je kazao da je vlast strah da raspravlja o aerodromu:

„Ja se vama ne čudim. Ja znam da je vas  strah da govorite o zakupu aerodroma jer će tamo privatnik da otpusti stotinu radnika – istakao je Abović.

Budimir Cupara je upitao predsjednika Parlamenta zašto nije ispoštovao da se predlog SDPa uvrsti u dnevni red:

Predsjendik Novosle je ponovio da nije ispoštovana procedura i da predlog SDPa nije prošao proceduru skupštinskih odbora.

Sekretarka Skupštine Ana Matijević je rekla da ju je odbornica SDPa Bernarda Moškov zamolila za pomoć, a nakon toga je uslijedila inicijativa SDPa:
„U skladu sa članom 113 Poslovnika ja sam tu inicijativu proslijedila predsjednici opštine. Ona je dala svoje mišljenje. A predsjednik Skupštine je, na osnovu tog mišljenja, utvrdio dnevni red sjednice. Procedura je ispoštovana. Član 64 se odnosi na to kad je već utvrđen dnevni red. Ne možete to da izdvojite i zasebno tumačite“ – poručila je Ana Matijević.

Mirko Kovačević je rekao da je ovo krupan incident i da se na ovome neće završiti:

„Ovo je gore od vašeg ćutanja, ovo je zloupotreba. Ne možete vi da tumačite šta može a šta ne može u dnevni red. Da li su se nadležna tijela izjasnila o mišljenju predsjendice? Mene baš briga za to mišljenje, ali ovo je bezakonje i upotreba sile. Ako se ovako tumači opozicija nikad ne može svoj predlog staviti na dnenvi red“ – konstatovao je Kovačević.

Predsjednik Parlamenta je ponovio da je sve urađeno u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

„“Vi zamjenjujete teze“ – poručio je Novosel Kovačeviću.

Ivo Marić je podsjetio da su on i Bernarda Moškov 2. juna poslali predlog da se o zakupu aerodroma Tivat raspravlja na skupštinskom zasijedanju.

Ivan Novosel je rekao da nema nikakvih strahova:
„Nema strahova, samo se poštuje procedura. Nema dovoljno elemenata za raspravu, samo na osnovu jedne izjave. Ja cijenim mišljenje predsjednice opštine, a vi kažete da ga ne uvažavate“ – kazao je Novosel.

Andrija Petković je ustvrdio da je ovo najgori oblik kakistokratije:
„Kakistokratija je najgori oblik društva, nastala na osnovu populističkih govora. Nama su ugrožena osnovna ljudska prava i njihovu zaštitu tražićemo na nekoj višoj instanci. Ovo je tiranija većine i smao jedna od milion priča koje se stavljaju pod tepih. Može se napisati Rat i mir o zloupotrebama službenog položaja. Vas veže samo interes i strašan strah. Demonstraciju tog straha vidjeli smo i danas“ – zaključio je Petković.

Dejan Risančić iz Demokratske srpske stranke ke rekao da je grubo prekršen Poslovnik.

„Ja danas samo nagađam o čemu se radi. Vi ste iskoristili pravno neznanje SDPa. Niste im pomogli a trebali ste“ – poručio je Risančić.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je kazao da se mora reći koji član Poslovnika je povređen:
„Janisam prihvatio da ovu tačku uvrstim u dnenvi red. Ni odbornici DPSa, HGIa i SDa nisu dobili materijal, jer tačka nije uvrštena u dnevni red“ – naglasio je Novosel.

Dejan Risančić je upitao zašto on kao odbornik nije obavješten:

„Vi to usmjeno saopštavate. Ne možemo mo nagađati šta ćete vi reći u Skupštini. Moramo biti pripremljeni za raspravu“ – rekao je Risančić.

Miomir Abović je ustvrdio da je istorija destrukcije ovog Parlamenta dugačka:
„Ovo danas je smao ekstremni primjer. Nije riječ o običnoj izjavi, već o najavi o zakupu aerdoroma crnogorskog premijera. Ali, vas je strah jer znate šta je zacrtano aerodromu“ – porućio je Abović.

Budimir Cupara je rekao da je lista „Arsenal za Tivat“ protiv zakupa tivatskog aerodroma:
„ovo je izuzetno važno pitanje. Postoji i građanska inicijativa i eferendum. Zato moramo hitno da reagujemo. Postoji način i da danas ovu tačku uvrstimo u dnenvi red. Vi ste pogriješili u proceduri a niste to dovoljno obrazložili. Moje inicijative su stalno odbijane iz nekakvih formalnih razloga a nijedna vaša odluka nije odbijena. Vi nama odbornicima ne dopuštate da radimo. Dajte nam mogućnost da djelujemo“ – zatražio je Cupara.

Replicirao je predsjednik Parlamenta:
„Niko nije diskriminisan. Postoji odbornička većina koja radi u skladu sa Statutom i Poslovnikom“ – odgovorio je Novosel.

Mirko Kovačević je upitao koji član Poslovnika ne dozvoljava predsjedniku Skupštine da ovaj predlog stavi na dnevni red:
„Nema odgovora, jer nema takve odredbe. Zloupotrebili ste funkciju predsjednika Parlamenta. Ovo je prešlo sve granice“ – kazao ej Kovačević.

Ivo Marić je preldožio da Skupština napravi pauzu zbog dodatnih konsultacija.

Predsjednik Parlamenta je odgovorio da nema potrebe za pauzom jer je Skupština tek počela sa radom.

Učestvujući u raspravi predsjednica opštine dr Snežana Matijević je rekla da nema ništa protiv da se o zakupu aerodroma raspravlja na jendoj od narednih sjednica:
„Sada još nisu stvoreni uslovi za rapsravu. Premijer je rekao i ništa više od toga. Mi se svi moramo boriti za aerodrom. Ali, treba nam više detalja i informacija. iI smo već krenuli u proceduru oko imovine na aerodromu Tivat. To je naša zajednička briga. Ali, moramo imati podatke za raspravu. Dajte nam vremena“ – poručila je predsjednica opštine.

Ovaj predlog predsjednice Andrija Petković je ocjenio kao glas razuma:

„Pozdravljam ovaj predlog gradonačelnice. Ali, da li mi imamo pravo na mišljenje?Ili je prekršena procedura“ – upitao je Petković.

Miomir Abović je ocjenio da predsjednica opštine pokušava da relativizuje pitanje zakupa aerodroma:

„Ovo je pravni skandal predsjednika Novosela. A, predsjednica opštine odugovlači. Zašto o zakupu aerodroma ne raspravljamo danas, već čekamo 15-ak dana? – upitao je Abović.

I njegov partijski kolega Mirko Kovačević je pozvao gradonačelnicu da iskaže svoj politički stav o ovom pitanju:

„Jeste li spremni da iskažete svoj stav, ili samo slušate partiju. Odbornici DPSa u Baru bili su protiv prodaje Luke Bar. Ja sam bio zapanjen, a predsjednik vaše partije je poslije dizao obrvu. Ovdje nema izvlačenja. Ali, vi ne smijete da imate svoj stav. Ovo je parlamentarno nasilje,a Ustav je pogažen“ – konstatovao je Kovačević.

Ivo Marić je pnovo predložio pauzu.

Dejan Risančić je kazao da je bila procjena da kvadrat zemlje na aerodormu košta 17 centi, a sada je 37 senti.

„To su skandalozne procjene. Mnogo je bolje da o tome rapsravljamo u našoj Skupštini . Vi to shvatate, ali ne smijete od Gospodara. A naša Skupština treba da zauzme stav“ – naglasio je Risančić.

Sekretarka Ana Matijević je kazala da po članu 45 Statuta i članu 62 Poslovnika predsjednik Skupštine predlaže dnevni red:
„Tri dana prije zakazivanja sjednice može se predložiti dopuna dnenvog reda. Možda je došlo do nesporazuma između mene i Bernarde Moškov. Ali, ja nisam imala namjeru nikoga da obmanem. Meni su isti svi odbornici i svi odbornički klubovi. I svima ću pomoći na jednak način“ – rekla je sekretarka Akupštine.

Mirko Kovaćević je usvrdio da je sekretarka preuzela krivicu na sebe govoreći o nesporazumu:
„Ali, niste pročitali odredbu koja bi omogućila predsjedniku Sdkupštine da radi to što je uradio. Moj predlog je da napravimo desetominutnu pauzu i da se dogovorimo da se za 15.ak dana zakaže sjednica Skupštine opštine koja će raspravljati o zakupu aerodroma Tivat“ – predložio je Kovačević.

Novi odbornik Igor Petković iz SD je rekao da je ova partija spremna za skupštinsku raspravu o aerodormu Tivat:
„SD je spreman za skupštinsku raspravu o aerodoromu Tivat. Nemamo puno vremena. Treba zakazati sjednicu što prije“ – poručio je Petković.

Nakon njegove diskusije predsjednik Parlamenta dao je desetominutnu pauzu.

Nakon pauze sekretarka Skuštine je konstatovala da sjendici sada prisustvuje 24 odbornika, umjesto 27 koliko ih je bilo na početku zasijedanja.

Ivo Marić je ponovo predložio da se zakaže sjednica Skupštine opštine Tivat sa tačkom dnevnog reda – zakup aerodroma Tivat.

Predsjednik parlamenta Ivan Novosel je rekao da je Skupština potrošila sat vremena na ono što je već konstatovano na Kolegijumu Skupštine.

„Niko ne bježi od rasprave. Ali, rekli smo da nisu stvoreni svi uslovi. Neka pitanja su u proceduri. Ne možemo tačno reći kad će sjednica biit održana. Treba nam još vremena“ – konstatovao je Novosel.

Predsjednica opštine dr Snežana Matijević je kazala da se tokom pauze konsultovala sa saradnicima:
„Moji saradnici su mi rekli da je nemoguće da se Skupština zakaže za 15-ak dana. Moramo pripremiti podatke, a to se ne može uraditi za 15 dana. Čim se steknu uslovi zakazaćemo sjednicu“ – obećala je predsjednica opštine.

Nakon toga došlo je do prepirke predsjednika Parlamenta i odbornika Mirka Kovačevića koji je izašao za govornicu. Novosel je rekao da Kovačević nije dobio riječ i da na najgrublji način krši Poslovnik o radu, te da se to neće dozvoliti. Kovačević je odgovorio da je to demonstracija sile koja ne može spriječiti raspravu.

Nakon što se Kovačević vratio u skupštinske klupe,  Novosel je predložio da se sa dnevnog reda skinu  tri tačke – Izvještaj o radu sa  izvještajem DOO Vodacom, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije. Predsjednik Skupštine je kazao da materijali nisu kompletirani, što je konstatovao i Odbor za Statut i propise. To je u ime Odbora ponovila i Maja Marović , pa je Skupština jednoglasno prihvatila da se ove tačke skinu sa dnevnog reda.

Budimir Cupara je predložio da se sa dnevnog reda skine i tačka – imenovanje direktora Parking servisa, jer nedostaje biografija predloženog kandidata Slaviše Ognjanovića.

Miomir Abović je rekao da nije dobio odgovor na odbornička pitanja, nakon čega ga je prekinuo predsjednik Parlamenta, jer je u toku rasprava o utvrđivanju dnenvog reda a ne odbornička pitanja i odgovori.

Andrija Petković je upitao da li je u novinama izašao konkurs za imenovanje direktora Parking servisa i složio se da se ova tačka skine sa dnevnog reda.

Za ovaj predlog glasalo je 7 odbornika, 21 je bilo protiv.

Dnevni red u cjelini izglasan je sa 21 glasom za, 4 protiv i jednim uzdržanim.

 

Odbornici tivatske Skupštine su bez rasprave sa 20 glasova za i jednim uzdržanim usvojili Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Donja Lastva”.

U ime obrađivača  Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata,  administratorka  Opštine Tivat, Tamara Furtula istakla je da je za predmetno područje Opština Tivat 1987.godine donijela UP Donja Lastva u sklopu Urbanističkih projekata za oživljavanje sedam seoskih naselja u opštini Tivat  koji je poslužio  kao bazna studija koja posjeduje elemente studije zaštite kulturnih dobara i daje osnov za očuvanje graditeljskih vrijednosti i osnov za budući razvoj. Ona je kazala da su ambijentalne cjeline veoma specifične, pa urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje, ali se u skladu sa odredbama iz Zakona i PUP-a Tivta moralo pristupiti revidiranju postojećeg i izradi novog UP-a Donja Lastva. Iz istih razloga vremenski rok za važenje predmetnog Plana nije iskazan kroz broj godina, nego Plan važi sve do donošenja nekog novog planskog dokumenta, kazala je Furtula.

U skladu sa navedenim sprovedene su sve zakonske procedure, a obrađivač Plana  je  bio „URBI.PRO“d.o.o. iz Podgorice.

Tokom izrade plana uključene su sve nadležne institucije, kao i resorno Ministarstvo, a  sprovedena je i javna rasprava od 24.06.2016. do 23.07.2016.godine, u trajanju od 30 dana sa ciljem omogućavanja što veće transparentnosti i uključenosti građana u proces izrade predmetnog planskog dokumenta.

Kako stoji u obrazloženju, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za planiranje prostora izdalo je Saglasnost 21.04.2017.godine na Predlog predmetnog Planskog dokumenta, kojom je ocijenjeno da je postupak njegove izrade i razmatranja tekao u skladu sa zakonskom procedurom i tako su se stekli uslovi za donošenje Odluke o donošenju  Urbanističkog projekta „Donja Lastva“ od strane  lokalnog parlamenta.

 

Tročasovna žučna rasprava, brojne optužbe sa skupštinske govornice i intervencija obezbjeđenja nakon koje je tivatska opozicija napustila 13.sjednicu SO Tivat obilježili su današnje zasijedanje tivatskog parlamenta i raspravu  Završnom računu budžeta opštine Tivat sa izvještajem revizora za 2016.godinu. Nakon što je opozicija napustila sjednicu, odbornici DPS, SD i HGI su bez rasprave izglasali preostalih 27 tačaka. Varnice koje su sijevale između predsjednika SO Ivana Novosela  sa jedne i predstavnika Tivatske akcije, Miomira Abovića i Mirka Kovačevića sa druge strane došle su do usijanja nakon što je Novosel odlučio da tokom rasprave o Završnom računu budžeta opštine za 2016. godinu ukine mogućnost replika. Kovačević je izašao za govornicu ne pristajući na odluku Novosela da mu uzme riječ. „Nećete ovdje vršiti teror većine nad manjinom. Pretvorili ste ovu skupštinu u partijski parlament DPS“, rekao je Kovačević. Nakon njegovog odbijanja da napusti govornicu, Novosel je zbog kako je obrazložio kršenja odredbi poslovnika podržan glasovima 15 odbornika DPS donio odluku da suspenduje učešće Kovačevića na zasijedanju. Za ukidanje replike glasalo je 16 odbornika DPS i SD. Obzirom da on ni nakon pauze koju je Novosel, dao nije želio da napusti skupštinsku salu, Novosel je pozvao obezbjeđenje koje je primoralo Kovačevića da napusti salu, a sjednicu su potom napustila i opozicioni odbornici TA, BF, DSS, AzT i SDP.

„Izglasali ste da se Kovačević udalji sa zasijedanja, a u stvari treba da budete udaljeni vi jer ste danas više puta povrijedili skupštinski poslovnik. Usred rasprave oduzeli ste nam pravo na repliku. Kovačeviću ste oduzeli riječ, a predsjednice opštine dali pravdajući to time da ona vodi diskusuju a ne repliku. Zašto ste meni uskratili pravo da pričam? Napustiću i ja skupštinsko zasijedanje“, rekao je Novoselu odbornik DSS, Dejan Risančić.

Reagujući na istup Miomira Abovića (TA) koji je sa skupštinske govornice optužio administraciju Snežane Matijević da je nakon aprilskih izbora u opštinske sekretarijate „dovela poltrone koji su primljeni po partijskoj liniji“, Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo je rekao da uvrede Abovića smatra neprihvatljivim.

„Ja nijesam ničiji poltron, imam ime i prezime. Na položaj me dovelo znanje a ne partijska pripadnost“, rekao je Vujović.

Abović je odgovorio da ga Vujović nije dobro slušao jer je govorio o kadru koji je primljen nakon aprilskih izbora. „Odakle vam obraz da tvrdite da nijeste partijski kadar, a član ste DPS. Ja vam kažem da svi vi zajedno nijeste samo poltroni, već poltrončine jer podržavate ovu kriminalnu vlast“, rekao je Abović.

U emotivnom izlaganju predsjednica opštine Snežana Matijević je rekla da joj je bilo neprijatno i mučno slušati diskusije predstavnika opozicije. „Po vama ispada da mi samo sjedimo i primamo platu. Građani su dovoljno pametni da vide o čemu se ovdje radi. Slažem se da su kapitalne investicije trebale biti realizovane u većem obimu, ali čuli ste šta je sve bio razlog. Pogađa me što Abović kaže da smo jedna nesposobna vlast, a sve ovo što se priča daje lošu sliku o Tivtu. Pitam se šta bi uradili za godinu, ako bi vi osvojili vlast. Pozivam građane da sve ovo što su čuli uzmu sa rezervom“, rekla je Matijevićeva.

„Ovakvi vam izleti ne trebaju. Meni je lično sramno kad vidim kako službeno vozilo predsjednice opštine Tivat pretiče na punoj liniji pa nam to građani objavljuju po Fejsbuku i rugaju se sa nama. Pripadate partiji koja gaji poseban odnos prema strateškim investitorima i kriminalnim aktivnostima“, poručio je Abović Snežani Matijević podsjećajući je na aferu Komunalije, suđenje sa Građevinarom i nenaplaćivanje penala Erlangu za uređenje Pina. „Pristaje li intelektualcima da ovako raspravljaju. Govorite o neki dugovima i malverzacijama, gdje su vam sudski dokazi. Izgleda da imate dosta slobodnog vremena i da se dobro pripremate za ove sjednice kako bi stvorili o opštini lažnu sliku. Sve je to jedna velika laž“, rekla je Matijevićeva.

Predstavnici opozicije kritikovali su prethodno završni račun budžeta koji o njima dokazuje povećanje rashoda i lošu realizaciju kapitalnih investicija. Opozicija je istakla da to sve dokazuje da taj budžet koji je pompenzno od strane DPS najavljen kao razvojni je u stvari potrošački.

Obrazlažući odluku Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode istakla je da su ukupni rashodi  za 2016. godinu 10.826.640 eura što je 59,23% od planiranih rashoda. Ona je istakla da su ukupni rashodi za 13,2 odsto te da su za završni račun dobili mišljenje revizora sa rezervom koje glasi da račun „objektivno i istinito prikazuje primitke i izdatke“.

Jovićevićeva je objasnila da je mišljenje revizora veoma slično ranijim i da su se primjedbe odnosile na utvrđivanje visine prenijetih sredstva od države, uspostvaljanje sistema kontrole, prireze na dohodak fizičkih lica, prihode od komunalija, sudske sporove koji se vode protiv opštine.

Predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Radoš Gospić je istakao da je predlagač usvojio primjdbe ovog tijela.

Odbornik TA, Miomir Abović je istakao da završni račun budžeta opštine za proišlu godinu pokazuje zabrinjavajuće tendenecije koje su ogledaju u „enornom partijskom zapošljavanju, kukavičkom odnosu prema investitorima i besprizornom rasipništvu budžetskih sredstava“. Upoređujući parametre završnog računa budžeta sa 2015., Abović je podvukao da je 300.000 eura više rashoda za zarade i doprinose, da je naplaćeno 1,5 milion manje za komunalije, da je za gorivo potrošeno 4.476 eura više, službena putovanja 4.421, a za reprezentacije 28.946  eura više sredstava, a za kancelarijski materijal čak 83.000 eura više. On je istakao da su nepravedno viši transferi institucijama sporta i da se nastavlja trend da se sa kapitalnim investicijama ne radi ništa. Istakao je da je tekuća rezerva od 106.000 eura potrošena u potpunosti, a da su „kapitalne investicije nula, za što nema opravdanja“.

Andrija Petković iz Bokeškog foruma je rekao da se za psort i NVO ulaže mnogo manje budžetskih sredstava što bi trebalo, a da je od planiranih kapitalnih izdataka od 10 miliona realizovano svega tri. „To sve radite svjesno u dogovoru sa podgoričkim tajkunima kako bi se obezvrijedila bokeljska zemlja. Nema kapitalnih investicija da cijena zemlje ne bi porasla“, rekao je Petković.

Direktor Direkcije za investicije, Peđa Obradović je rekao da pet miliona eura nerealizovano. Za saobraćajnicu MR1 nije moglo da se plati 2,3 miliona eura jer posao nije završen, šetalište Belani imalo je problem sa projektnom dokumentacijom. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora, čeka se novi tender vrijednosti 1,1 miliona, izgradnja kanalizacionog kolektora za Donju Lastvu od 250.000 eura jer mještani nijesu saglasni da trasa ide preko njihovih imanja, pa dogovoraju alternativna rješenja od placa do placa. Prema riječima Obradovića za Vatrogasni dom čeka se planski dokument i izmještanje dalekovoda u Gradiošnici, a za objekat Crvenog Krsta nakon dogovora sa stanarima obližnje zgrade je korigovana sprtanost objekta i čeka se građevinska dozvola. On je najavio da će veliki dio predviđenog novca za kapitalne investicije biti realizovan na jesen.

Mirko Kovačević je rekao da su očigledne zabrinjavajuće tendencije u trošenju sredstava iz budžeta, te da „rasipništvo poprimilo katastrofalne razmjere“. „Čim se potroše sredstva za kapitalne investicije opština neće biti sposobna za ozbiljnije projekte“, rekao je Kovačević. On je istakao da je opština devet mjeseci protivzakonito obračunavala zarade zaposlenima ne primjenjujuću Zakon o zarada o javnom sektoru uz prećutnu saglasnost Vlade, te da je evidentno drastično povećanje sredstava za reprezentacije, službena putovanja uz trošenje budžetske rezerve. Obraćajući se predsjednici opštine Snežani Matijević je rekao da je odbila da npaltai komunalije za novi objekat u Porto Montenegru čime je podlegla uticaju Podgorice. Sekretarku za kulturu i društvene djelatnosti Dubravku Nikčević je pitao za finansijski izvještaj organizacije UBNOR koja iz budžeta prima 9.000 eura. On je primijetio da se u završnom računu budžeta vidi ogromni dug od milion eura na ime poreza na nepokretnosti za pravna lica te da HTP Primoje duguje opštini po tom osnovu 120.000 eura, do više manjih firmi koje se vode na strane državljane duguje 40 do 50.000 eura.

Dubravka Nikčević je odgovorila da je prvi put tražila finansijski izvještaj od UBNOR za budžetska sredstva jer smatra da treba uvesti praksu da utrošak tih sredstava treba biti transparentan. Ona je rekla da je dobila izvješta ali da će tražiti preciznije podatke od onih u kojima je navedeno da ova NVO trošli 750 eura mjesečno na ime režije.

Rajka Jovićević je objasnila da opština iscrpila sva pravna sredstva oko naplate dugova za porez na nepokretnosti, od upisa hipoteke na imovinu do sudskih procesa i da je dio dugova nenaplativ. Ona je istakla da su sa HTP „Primorje“ postigli dogovor da dug za porez plaćaju na rate i da je ostalo oko 30.000 eura.

Budimir Cupara je primijetio da je budžet pompenzno najavljen kao razvojni a završio kao potrošački. On je podsjetio da je u budžet prenijeto 7 miliona eura, a da su kapitalni izdaci realizovani u iznosu od svega 9 odsto za ključne stavke. „Najveći izdaci su za bruto zarade što je direktna posljedica novih zapošljavanja. Opština je imala epitet uspješne sa 90 zaposlenih, a sad ih imate 150“, rekao je Cupara. On je upitao da li je opština dala otkaz privremeno i povremeno angažovanim licima nakon zakonskih 120 dana. Naglasio je da porez na nepokretnosti povećava prihode, ali da je nova zakonska regulativa oslabađa toga nove graditelje dok su stari platili ceh.

Sekretarka Sekretarijata lokalnu samoupravu, Jadranka Joksimović je rekla da je tačno da je  opština privremenio radno agnažovala 17 lica i da opština poštuje zakonski rok za njihov radni angažman.

Predstavnik Matice Boke, Ivan Starčević je rekao da je Zakon o porezu na nepokretnosti loš, da je u završnom računu budžeta vidljiv rebalans koji predstavlja peglanje i bez koga bi pojedine budžetske stavke prelazile 100 odsto. On je rekao da je jasno da troškovi kancelarijske opreme rastu jer treba opremiti 18 sekretarijata i da je opština nakon izbora zaposlila 100 odsto više radnika. Tražio je od opštine izvještaje sa službenih putovanja i izvještaje o radu odbornika od kojih većina po njegovim riječima nije zaslužila odborničku platu jer godinu dana ne učestvuje u diskusijama. Starčević je primijetio da će se nerealizacija kapitalnih investicija odraziti na povećanje poreza na nepokretnosti kako bi se punio opštinski budžet što će na kraju sve platiti građani.

Miomir Abović je rekao da je suština da je prihod od poreza na imovinu veći za 700.000 eura dok je prihod za gradsko građevinsko zemljište milion manje. „Dere se lokalno stanovništvo a oprašta se strateškim investitorima. To pokazuje odgovor Snežane Matijević na moje odborničko pitanje“, rekao je Abović.

Ivan Novosel nije doozvolio repliku koju je tražio Ivan Starčević obrazlažući da na to nema pravo, a Mirko Kovačević je primijetio da tim još jednom krši poslovnik.

On je istakao da je opština propustila čitavu građevinsku sezonu, a većina novozaposlenih samo otežava rad lokalne samouprave. Kovačević je rekao da su međusobni odnosi u opštini loši, da opozicija nije destruktivna već konstruktivnija od vlasti. On je dodao da mu mnogi službenici opštine dostavljaju informacije o drugima, ali za to jednostavno nema vremena. „Vi ste veća opozicija jedni drugima nego mi vama“, rekao je Kovačević.

U svom izgalanju Snežana Matijević je zamjerila Budimiru Cupari što nije u svojim nastupima nijedno riječju pomenuo uspješan sastanak u Ministarstvu odbrane oko projekta Lukovića barake. „Očekivala sam da će Cupara pohvaliti lokalnu samoupravu. Poogađa me što nas Abović naziva nespobnima. Vi izgleda imate samo dobar jezik. Ne prihvatam da je vlast koju predstavljam kriminalna“, rekla je Matijevićeva.

Andrija Petković je od nje tražio odgovor na pitanje koju laž je izmislio kad je govorio. „Maksimalno smo vas čuvali kao gradonačelnicu. Ja sam vas prvi podržao kad ste došli na vlast. Sramno je od vas bilo kad ste nam sa ove skupštinske govornice rekli „Osvojite vlast pa zapošljavajte“. Čiji sam to ja? Evo na zidovima ove skupštinske sale slika mog djeda i mog oca kojih se ne stidim, a ne stidim se ni sebe. Samo primjećujem da Podgorica određuje politiku Tivta. Kad bih bio vlast ne bih dozvolio da stare Tivćanke tjeraju sa gradske plaže“, istakao je Petković.

Odgovarajući Petkoviću, Matijevićeva ga je pitala da li je njegova sestra koju je angažovala kao sekretaricu član DPS? „Da li su radnici koje sam zaposlila u Centru za kulturu Tivat i Turističkoj organizaciji članovi DPS? Hoćete građane da ubijedite da ste neki dobrotvori a vi radite protiv opštine“, rekla je Matijevićeva.

Budimir Cupara je rekao da je povrijeđen izjavama Snežane Matijević. „Kažete da izgovaram neistine, ne znam koju laž sam ovdje iznio. Što se Lukovića baraka tiče, to nije na današnjem dnevnom redu. Čekam zapisnik sa sastanka a onda će vas Arsenal za Tivat pohvaliti. Ako smo i mi sve ove godine čekali na taj dogovor možete i vi sačekati da vas oko toga pohvalimo“, rekao je Cupara. On je rekao da je u završnom računu budžeta vidljiv dug od čak 560.000 eura preduzeća Montepranzo koje po njegovim riječima ima ogromnu imovinu a nema za porez. „Radi se o potrošačkom budžetu, ne znam kako će sve ovo proći. Zašto vam kasni registar nepokretnosti za građevinske objekte i zašto vam je banka za oročavanje sredstava Prva banka“, rekao je Cupara.

Andrija Petković je Snežani Matijević rekao da je najlakše kad nestane argumenata potezati privatne stvari. „Ne stavljajte mi u usta riječi koje nijesam rekao. Nikome ja nijesam rekao da je poltron niti poltrončina. Živim sam u svojoj kući i to je moja porodica za koju odgovoram. Ja nijesam intervenisao da primite moju sestru koja je magistar. Pun mi je telefon privatnih poruka koje bih moga da iznesem. Uvrijedili ste me kao prijatelja“, rekao je Petković.

Snežana Matijević je odgovorila da nikog nije uvrijedila i pitala Petkovića „koliko magistara i doktora čeka posao na Birou rada?“

Nakon intervencije obezbjeđenja koje je izvelo Kovačevića iz sale i napuštanja opozicije, završni račun budžeta sa mišljenjem revizora za 2016. godinu usvojen je sa 19 glasova DPS, SD i HGI.

 

Odbornici su danas usvojili izvještaj sa finanisjkim izvještajem Komunalnog Tivat za prošlu godinu, kao i odluka o raspodjeli ostvrene dobiti tog društa.
Uz Konstataciju da je Komunalno učinilo pomak u higijene i uređenosti na cijelom prostrou opštine, Ivan Starčević je koristeći slobodnu stolicu ispred NVO Matice Boke tražio da se riješi pitanje mula Bazdanj gdje kako je kazao, Opština Tivat ne čini ništa što je u njenoj moći ili vrlo malo da se to riješi.
Morsko dobro je mulo Bazdanj koje je pristanište a ne priveziste dalo u zakup Komunalnom Tivat. Činjenica je da je to mulo protiv pravno uzurpirano oko šest sedam godina i sa tim su se složili i Opština i Morsko dobro.
Starčević je istakao da Uprava za inspekcijeske poslove, Lučka kapetanija Kotor i ostale nadležne Službe ne žele ništa da urade protiv pravne uzurpacije mula Bazdanj.
U cilju rješenja tog probelma NVO Matica Boke je predložila da Opština Tivat podnese prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije, protiv Uprave inspekcijskih poslova i protiov Lučke kapetanije za rješavanje tog problema. „I na taj način da se vidi ko je primio pare i ko je korunpiran i zašto se mulu Bazdanj ne može pristupiti i koristiti kao pristanište“, naveo je Starčević naglasivši da se na mulu izvode radovi koji su neprimjereni obali počev od pjeskarenja brodova, mašinskih radova, zavarivanja i drugih poslova koji se ne trebaju tu raditi. On je mišljenja da bi i Sekretarijat za zaštitu uređenja prostora i zaštitu životne sredine trebao da reaguje. U Matici se nadaju da će njihova inicijativa uroditi plodom i de će neko Agenciji za korupciju, a ko ništa drugo, da prijavi NN lice, kazao je Starčević i predložio da se ingerencije o gazdovanju mula Bazdanj prebaci na MZ Krtoli gdje, kako je naglasio, imaju rješenje.
Direktor Komunalnog, Tonko Lukšić je rekao da po pitanju mula Bazdanj u posljednja tri mjeseca ulažu izuzetne napore da da iznađu rješenje. On je kazao da su imali namjeru da plovila sa tog mula prebace u zonu petrovića, međutim vlasnik firme YU Briv čija se plovila nalaze na tom mulu je kazao da nema uslova, ali se slaže da se inzanđe pravo rješenje i da plovila ukloni odatle.
U slučaju da se u najskorije vrijeme ne riješi to pitanje, iz Komunalnog će od Lučke kapetanije tražiti da se plovila uklone sa mula, obrazložio je Lukšić.
Odbornica DPS-a, Jelka Mimica je pohvalila rad Komunalnog i dobre rezultate koje su ostvarili, kao i veliki trud i zalaganje da se higijena grada održi na zavidnom nivou.
Odbornici su sa 19 glasova Za usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem  DOO “Vodovod i Kanalizacija”  Tivat i izvještajem revizora kao i Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti tog društva sa ograničenom odgovornošću.

D.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ je prošle godine ostvario prihod od 2.508.500 eura. Uz rashod od 2.498.974 eura i plaćene poreske obaveze, neto dobit društva iznosi 3.431euro.

U izvještaju nezavisnog revizora izneseno je  mišljenje s rezervom.

Prema mišljenju revizora, finansijski iskazi po svim materijalno značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tivat na dan 31.12.2016. godine, njegovu finansijsku uspješnost i njegove novčane tokove u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Skrenuta je pažnja na to da Društvo nije izvršilo rezervisanje troškova po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju, da je bilo u obavezi da

nepokretnosti koje nisu njegovo vlasništvo, knjigovodstveno evidentira, a pogrešnim knjigovodstvenim evidentiranjem tuđe imovine kao imovine u sopstvenom vlasništvu, pogrešno je iskazana vrijednost imovine Društva na dan bilansa. Društvo je odložene prihode i primljene donacije u iznosu od 11.377.398 EUR računovodstveno iskazalo kao obuhvatanje državnih davanja i

objelodanjivanje državne pomoći, iako se, po njihovom mišljenju ne radi o donacijama i državnim davanjima u smislu navedenog standarda već sredstvima u tuđem vlasništvu.

Odbornici su usvojili Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija” Tivat prema kojoj se ostvarena dobit poslovanja za 2016. godinu, u iznosu od 3.432,00 eura, raspoređuje se na neraspoređeni dobitak.

Skupština je sa 19 glasova za prihvatila Informaciju o radu azila, odnosno skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za opštine Kotor i Tivat. O ovom dokumentu nije bilo rasprave, izuzev primjedbe korisnika instituta slobodne stolice, Đorđa Trajčevskog, da postoji potreba da se preispita funkcionalnost, obučenost kadra i opremljenost ovog javnog preduzeća. Ovakvu sugestiju objasnio je nedavnim iskustvom, kada se pisanim putem obratio azilu i zatražio da intervenišu na terenu FK Arsenal, gdje stalno i povremeno boravi više pasa, među kojima su i štenci. Službenici azila nekoliko puta su dolazili na teren, ali bez uspjeha da riješe situaciju. Po riječima Đorđa Trajčevskog, opravdali su se nedostatkom sredstava, kako za prikupljanje pasa, tako i za ishranu kučića.

 

Skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 19 glasova, usvojila izvještaj o radu i izvještaj revizora za prošlu godinu JU“Centar za kulturu Tivat“.

 

Bez rasprave, Skupština je prihvatila i Informaciju o ostvarenju strateškog plana opštine.

 

Tivatski Parlament jednoglasno je usvojio Program podizanja spomen obilježja. Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević objasnila je da je Zakonom o spomen obilježjima, propisano da se spomen obilježja podižu u skladu sa Programom podizanja spomen obilježja koji donosi Skupština Opštine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture.

Ona je istakla da je namjena ovog zakona legalizacija već podignutih spomenika te dodala da je prilikom izrade Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017.godinu, prioritetno bilo uvrstiti u program objekte podignute kao spomen obilježja poslije 15. Novembra 1971. godine, bez odobrenja nadležnog organa, kao i objekte za koje se ne može utvrditi da su podignuti prije navedenog datuma.

Obzirom da je značajan broj objekata sa karakteristikama spomen-obilježja  podignut bez odobrenja nadležnog organa, a Zakonom o spomen obilježjima propisana je obaveza predsjednika Opštine da svaki podignuti objekat,  bez odobrenja nadležnog organa,uvrsti u Predlog programa podizanja spomen-obilježja, bilo je neophodno iste uvrstiti u Predlog programa podizanja spomen obilježja Opštine Tivat za 2017.godinu. radi usklađivanja sa zakonskim propisima, kaže se u obrazloženju.

Đorđe Trajčevski ispred NVO Pravi put kazao je da je neophodno njegovati vrijednosti koje je afirmisala svaka generacija te upozorio na činjenicu da je prostor oko pojedinih spomenika neuređen. Trajčevski je ukazao na nedostatak imena autora pojedinih spomenika i kao primjer naveo spomen obilježje Savi Kovačeviću.

 

 

Skupština je jednoglasno usvojila Godišnji Program razvoja sporta koji je obrazložila sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja:

„Imali smo i javnu raspravu o ovom dokumentu. Šteta, što nije izazvala značajnije interesovanje sportskih klubova. Primjedbe Savjeta za razvoj  zaštitu lokalne samouprave smo uvrstili u ovaj dokument koji je veoma ozbiljno pripreman U međuvremenu su se javili i klubovi koji su imali u značajna takmičenja, a nisu se prijavili za sufinansiranjue. I to tome ćemo morati voditi računa“ – rekla je Darka Ognjanović.

Donošenje programa pozdravio je magistar Radoš Gospić, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave:

„Savjet je da pozitivno mišljenje na ovaj program. Zahvalan sam što su uvažene naše primjedbe. Možda samo treba ranije donijeti ovaj Godišnji program razvoja sporta“ – poručio je Gospić.

 

Odbornici su se upoznali sa Akcionim planom za borbu protiv korupcije.
Đorđe Trajčevski, kao član radne grupe za izradu plana, je istakao da su tokom rada na tom dokumentu sve odluke donošene konsenzusom i da nije bilo izdvojenih mišljenja. On je, između ostalog, istakoa da su svi njegovi predlozi ispred NVO prihvaćeni i da je predložio uvođenje građanske povelje.
Radi se o internom antikorupcijskom dokumentu koji će dopuniti postojeće dokumente po kojim se izvještavaju nadležni organi, kao što je Operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, mjere i aktivnosti iz poglavlja 23 oblast lokalne samouprave.
Jačanje sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou kao i povećanje svijesti gradjana o važnosti antikorupcijskih mehanizama izuzetno je važno za unapredjenje efikasnosti rada i integriteta lokalne samouprave, ali i za povoljniju percepciju gradjana o samoj lokalnoj samoupravi.

 

Skupština je jednoglasno, bez prisustva opozicije, usvojila i Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone.

Područje zabrane izvođenja građevinskih radova obuhvata cjelokupnu teritoriju opštine Tivat, a na sugestiju sekretarke Sekretarijata za komunalne poslove i saobrćaj, Gorice Nikšić, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednice opštine, razdoblje u kojem je zabranjeno započinjanje i izvođenje građevinskih radova prolongirano je, u odnosu na sadržaj odluke koji je dostavljen u skupštinskim materijalima. Shodno toj intervenciji, radovi su zabranjeni od 1.jula do 15.septembra ove godine.

 

Na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Opštine Tivat i Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2017. godinu, Skupština opštine je sa 20 glasova Za  donijela Dopunu programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2017.godinu.

Kako je u ime obrađivača plana Sekretarijata za uređenje prostora obrazložila Tamara Furtula, izmjena se odnosi dinamiku izrade planova što je dopunjeno alinejama koje se odnose na DUP Golf i Donji Radovići zapad i DUP-a  Donji Radovići centar. U obrazloženju stoji da se Luštica  Development  obratila  sa  zahtjevom za izmjenu  DUP-a „Golf i Donji Radovići zapad“ i DUP-a  „Donji Radovići centar“  radi  adekvatnije  valorizacije prostora,  usklađivanja  sa svojim trenutnim potrebama,  kao i potrebama tržišta. Uz zahtjev je dostavljen sveobuhvatni pregled Master plana Luštica Bay, sa vizijom,  namjenama površina,  analizama i konceptom koji će poslužiti za  izradu Programskih zadataka. Luštica Development će snositi kompletne troškove na izradi planskih  dokumenata. Planiranom izmjenom vrši se samo preraspodjela  postojećih kapaciteta da bi prostor bio kvalitetnije valorizovan i okolina maksimalno sačuvana.

 

Bez rasprave, jednoglasno usvojena je Olduka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom listu.
U obrazloženmju se navodi da je pravni osnov za donošenje ove odluke propisan je članom 14 Statuta DOO „Parking servis“ Tivat u kojem se kaže da osnivač daje saglasnost na cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora.
Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO „Autobuska stanica“ Tivat dobio je podršku 20 odbornika DPS, SD i HGI.

Prema cjenovniku usluga DOO „Autobuska stanica Tivat“ peronizacija za međumjesne prevoze je 4 eura a za međunarodni prevoz 10.

Stanična usluga je 50 centi, peronska karta 50 centi, sat vremena parkinga autobusa je euro, garderoba 2 eura, ovjera povratne karte 1, 5 eura, a procenat od prodaje karata 9 odsto.

 

Jednoglasno i bez rasprave usvojena je i Odluka o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću  „Parking servis Tivat“
Opština Tivat povjerava  upravljanje  javnim prostorom za parkiranje – Ulično parkiranje  (crvena zona): Ul.Luke Tomanovića (22 parking mjesta) -Ul.Njegoševa (26 parking mjesta) -Ul.Palih Boraca (30 parking mjesta) -Ul. Sremsko Karlovačka (38 parking mjesta) -Ul.II Dalmatinske( 12 parking mjesta)
2. Ulično parkiranje( žuta zona): – Ul.Karpoška (33 parking mjesta- Ul.Kalimanjska (27 parking mjesta)
– u  obuhvatu prostora  oivičenog ulicama Luke Tomanovića,Njegoševe i II    Dalmatinske (85 parking mjesta) – u obihvatu prostora oivičenog ulicama II Dalmatinske ,Magistrale i Palih Boraca(96  parking mjesta)
– u obuhvatu prostora oivičenog ulicama  21.Novembar,II Dalmatinske,Njegoševe i Palih boraca (86 parking mjesta)
– u obuhvatu prostora između Doma kulture,zgrade Opštine i magistrale(33 parking mjesta)
3. Posebna parkirališta: – parkiralište oivičeno ul.Arsenalskom i Istarskom(183 parking mjesta +4 Bus) – parkiralište kod aerodroma „Tivat” (201 parking mjesto) – parkiralište kod hotela”Palma” (37 parking mjesta) – parking  „Plavi horizonti” (81 parking mjesto) – parkig na kat.parc.972/2 KO Tivat shodno Ugovoru od 28.marta ove gdoine. (77 parking mjesta)
Upravljanje javnim parkiralištima podrazumijeva, korišćenje, održavanje, pružanje usluga i naplate naknade za korišćenje parking prostora.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom  listu Crne Gore-opštinski propisi“.

 

Ustupanju na upravljanje i korišćenje  objekta  autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću „Autobuska stanica Tivat“ jedna je od tačaka dnevnog reda koja je usvojena bez rasprave sa podrškom 20 glasova odbornika DPS, SD i HGI.

Ovom odlukom Autobuska stanica je obavezana da dio objekta ( poslovni prostor – kancelarije ) ustupi bez naknade  na upravljanje i korišćenje privrednom društvu „Parking servis Tivat”  , radi obavljanja svoje djelatnosti

 

Skupština je bez rasprave, jednoglasno, zbog odlaska na novu funkciju razriješila Slavišu Ognjanovića iz Odbora za statut i propise i Odbora za planiranje i uređenje prostora i na njegovo mjesto imenovala Miletu Rabrenovića, odnosno Dejana Sekulića i jednoglasno razriješila, zbog odlaska na  drugu funkciju Zorana Stankovića iz odbora za finansije, planiranje i razvoj i na njegovo mjesto imenovala Zvonimira Dubravčevića.

 

Skupština je jednoglasno, bez rasprave, za izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat imenovala Alena Krivokapić koji je dosad bio vd direktor.

 

Na sjednici je jednoglasno na mjesto izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat imenovan Slaviša Ognjanović.
Pravni osnov za donošenje odluke sadržan je u članu 14 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću DOO „Parking servis“ Tivat u kojem se između ostalog kaže da osnivač Društva imenuje i razrješava izvršnog direktora Društva. Članom 20 pomenute Odluke je propisano da izvršnog direktora imenuje Skupština nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja.

 

Odbornici su danas sa 19 glasova za usvojili predlog odluke o imenovanju tri člana Savjeta Radio Tivta.  To su Kristina Škanata predstavnica turističke privrede i ugostiteljstva , Predrag Šušić oblast kulture i Mašo Čekić predstavnik NVO sektora.

Nakon što je izabranim članovima savjeta čestitao na imenovanju i poželio uspješan rad u Savjetu, predsjednik Skupštine opštine Ivan Novosel je konstatovao da su se stupanjem na snagu ove odluke, stekli uslovi da Savjet normalno funkcioniše i donosi odluke iz svoje nadležnosti.

„Do sada smo imali zastoj u radu ovoga Savjeta i čini mi se da se nije mnogo odrazilo na rad Lokalnog javnog emitera, ali u svakom slučaju ovo je mnogo povoljnija situacija. Imamo i organe rukovođenja i organe upravljanja ovoga preduzeća“, zaključio je Novosel.

 

Skupština je jednoglasno dala saglasnost za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora, donijela Odluku o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 106 u zahvatu DUPa Gornji Đuraševići i Odluku o ustanovljavanju službenosti na dijelu katastarske parcele 654 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla.

Odborničkih pitanja i odgovora nije bilo i Skupština je završila konstatacijom predsjednika Parlamenta da se Poslovnik mora poštovati. On se izvinio građanima Tivta i slušaocima Radio Tivta i izrazio nadu da se ovakva Skupština više neće ponoviti.