Mulo Bazdanj2

Opština dala podršku mještanima oko mula Bazdanj

Predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević na jutrošnjem sastanku dala je punu podršku zahtjevima Mjesne zajednice Krtoli i mještana Obale Đuraševića kako bi se sa mula Bazdanj izmjestila plovila kotorske firme YU Briv. Opština Tivat će u tom cilju prikupiti kompletnu dokumentaciju o ovom problemu koji osam godina tišti mještane i dostaviti je Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Morskom dobru, Upravi pomorske sigurnosti i Lučkoj kapetaniji Kotor. Predsjednica opštine je istakla da od početka mandata pokušava da riješi ovaj problem sistemski i da je nedopustivo da plovila koja su nelegalno na vezu na mulu Bazdanj ometaju turiste i ugrožavaju kupače u ovom dijelu Tivta. Ona je objasnila da je sa Mornaricom VCG opština JU Brivu predložila nekoliko alternativnih pristaništa koji oni nijesu prihvatili. Predsjednik MZ Krtoli, Ivan Starčević je podvukao da je u pitanju protivpravna uzurpacija mula Bazdanja koje je pristanište a ne privezište. Predlažući da se kompletna dokumentacija dostavi nadležnim organima, Starčević je iznio sumnje u korupciju obzirom da državni organi tolerišu ponašanje firme Yu Briv koja kako je istakao pored toga što je uzurpirala pristanište, na njemu vrši tehničke opravke i pjeskarenje brodova.

Vaso Dubravčević, meštanin Obale Đuraševića koji godinama upozorava na ovaj problem, zatražio je da u ovom problemu instuticije sistema konačno počnu da rade svoj posao. „Postoje ljudi iznad zakona, a postoje i građani drugog reda. Godinama trpimo buku i siledžijsko ponašanje. Život nam je postao neizdržljiv i ako se ovo stanje ne promijenio moraćemo sami da uzmemo zakon u ruke i otpustimo te skalamerije i plovila sa veza“, rekao je Dubravčević.

Predstavnik Morskog dobra, Mato Bošković je rekao da ovo Javno preduzeće još od 2005. pravi službene zabilješke i inicira sastanke u kojima je vidljiv sukob pravne nadležnosti. On je objasnio da Morsko dobro nema inspekcijsku nadležnost, a da Lučka kapetanija Kotor ne želi da se ponaša restriktivno prema YU Brivu. „Predložili smo da se kroz plansku dokumentaciju predvidi privezište za teretna plovila“, rekao je Bošković dodajući da su kotorskoj hidrograđevinskoj firmi predlagali više rješenja za vezivanje brodova. Yu Briv im je saopštio da je za njih daleko i neisplativo stacioniranje brodova na posebnom privezištu u Baru i luci Risan iako je ova firma vlasnik hotela Teuta u ovom gradu.

Potpredsjednik opštine Dejan Maslovar je istakao da je Yu Briv kotorska firma i ne vidi zbog čega bi Tivat bio dužan da im obezbijedi privezište, dok se Ilija Janović složio da je kompletiranje dokumentacije i slanje relevatnim adresama pravi put za početak rješavanja ovog problema.