Orezano pet oboljelih palmi na šetalištu Pine

Crveni palmin surlaš nastavlja da kosi palme po Tivtu čime se mijenja prepoznatljiv vizuelni identet grada. Radnici podgoričkog “Eko planta” koji su izabrani na opštinskom tenderu bili su prinuđeni da na samoj obali Pine orežu krošnje pet oboljelih kanarskih palmi, koje više decenija krase tivatsko šetalište. Da je situacija alarmantna svjedoči i podatak iz  Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo da je tzv. mjera dendrohirugije urađena na 28 palmi tokom ove godine, dok je sedam palmi na javnim površinama uništeno.

“Radi se o sprovođenju Akcionog plana za spriječavanje širenja i suzbijanja crvenog palminog surlaša, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja početkom 2016.godine, u okviru kojeg je i Fitosanitarna inspekcija Rješenjem naredila sprovođenje fitosanitarnih mjera ( hemijsko tretiranje, dendrohirugija, uništavanje i sl. u zavisnosti od stepna zaraženog stabla). Inače, ovo je period kada ova,  veoma štetna i otporna štetočina pokazuje svoje dejstvo od zimskog i proljećnjeg perioda i  prethodnih dana imamo veći broj zaraženih palmi koje su morale biti tretirane”, kaže Radmila Kilibarda, savjetnica za poljoprivredu u opštinskom Sekretarijatu.

Prema njenim riječima postoji plan da se palme kao osobeni simbol grada sačuvaju. “Jedna od  mjera borbi protiv ovakvih štetočina je i sadnja otpornog  bilja i to iziskuje veća finansijska sredstva ( stabla palmi od 5m do 7 m visine koštaju i do par hiljada eura) .  Svakako će naš predlog za sledeću godinu biti, da nadležni organi/sekretarijati opštine Tivat u okviru svojih budžeta  planiraju određena sredstva  i u saradnji sa drugim stručnim licima obave  zamjenu tretiranih palmi koje se nisu oporavile sa odgovarajućim ekvivalentima ili nekim drugim biljnim vrstama”, ističe Kilibarda dodajući da se evidencija tretiranih i uništenih palmi na javnim površinama redovno ažurira.