igreviteske

Plaketa „Viteških igara“ Lazaru Božoviću

XII Viteške Igre Crne Gore održane su tradicionalno 13. Jula na Ivanovim koritima. Kiša je nakon dvije održane discipline prekinula igre, tako da su one nastavljene 19. jula

.

S obzirom da su u toku Zetske Sportske Igre kao i Katunske Igre, takmičari iz tih krajeva su bili spriječeni da prisustvuju nastavku XII Viteških Igara Crne Gore. Njeguši su ipak održali takmičenja u predviđenim disciplinama i postigli sljedeće rezultate, saopštio je Savjet ove mjesne zajednice.

U disciplini Bacanje kamena s ramena (teškog 18 kg) najviše je bacio Srđan Čavor 8.65 metara, Dušan Čavor 7.45 metara i Dejan Kustudić 6.64 metra. U Bacanju kamena s koljena (teškog 16 kg) najviše je bacio Srđan Čavor 6.75 metara, Dušan Čavor 5.96 metara i Dejan Kustudić 5.18 metara. U bacanju željeza (teškog 22 kg) najviše je bacio Srđan Čavor 7.84 metra, Dušan Čavor 6.68 metara i Jovan Čavor 6.18 metara. U Bacanju balvana najuspješniji je bio Mijo Popović sa 22.57 metara, Dušan Čavor 22.48 metara i Srđan Čavor 19.45 metara. U disciplini Pretega, prvo mjesto osvojio je Dušan Čavor, drugo mjesto Dražen Radanović i treće mjesto Jovan Čavor. U disciplini Skok u dalj s mjesta (održana 13. Jula) prvo mjesto osvojio je Ivan Kukuličić sa 2.94 metra, drugo mjesto Stefan Popović sa 2.71 metara a treće mjesto pripalo je Igoru Raduloviću sa 2.70 metara. U najbrojnijoj disciplini Trčanje, u kojoj je učestvovalo preko 20 takmičara, prvo mjesto osvojio je Mirko Martinović, drugo mjesto Jole Knežević dok je treće mjesto pripalo Marku Miljenoviću.

S obzirom da u nastavku Igara nijesu učestvovali takmičari iz Bajica, Zete, Ćeklića, Bandića, Komana, iz Lješanske nahije, takmičari su se složili da se ove godine titula Viteza Crne Gore ne dodjeljuje, a oni su jednoglasno odlučili da se plaketa Viteza za 2014. godinu simbolično uruči Lazaru Božoviću, osnivaču reorganizovanih Viteških Igara Crne Gore, koji je organizovao svih dvanaest godina Viteške Igre Crne Gore.

 

http://portalanalitika.me/