Podrška ekološkim organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori

NVO Green Home sa partnerskim organizacijama Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić, NVO Sjeverna Zemlja i Zelena Akcija/Friends of the Earth Croatia, raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova ekološkim organizacijama u Crnoj Gori za realizovanje projekata i ideja iz oblasti životne sredine.
Cilj programa je povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za aktivnije učešće u procesu EU integracija za poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene, kao i za uspješnu realizaciju kampanja javnog zastupanja i zagovaranja u oblasti životne sredine.
Grant program se realizuje kao aktivnost na projektu Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA 2014 Civil Society Facility programa za Crnu Goru.
Aplikacije se dostavljaju na e-mail: mali.grantovi@greenhome.co.me, a rok za apliciranje je 01. mart 2017.