Polaganje eksternog maturskog i stručnog ispita iz stranog jezika

Polaganje eksternog maturskog i stručnog ispita iz stranog jezika, učenici srednjih škola polagaće 1. juna, dok će ispit iz matematike polagati 2. juna.  Učenici koji polažu eksterni maturski ili stručni ispit školske 2016/17. godine, nakon povratka sa školovanja iz inostranstva, ispite će polagati u prostorijama Ispitnog centra 15. juna (crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; albanski jezik i književnost) i 16. juna 2017. godine (strani jezik ili matematika) sa početkom u 14 sati.
Maturski ili stručni ispit je standardizovana eksterna provjera školskih postignuća kojom se želi vidjeti u kojoj su mjeri učenici dostigli nacionalne standarde znanja. Ispit se polaže nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj ovakvog načina provjere je praćenje i provjeravanje znanja, vještina i kompetencija učenika. Rezultati na ovim ispitima zasnovani su na ishodima znanja koje je po obimu, sadržaju i zahtjevnosti unaprijed određeno i objavljeno u Ispitnim katalozima.
Eksternost pri polaganju maturskog i stručnog ispita znači da za sve učenike važe jedinstvena ispitna pravila, sadržaj ispita je isti za sve, ocjenjivanje je od strane ocjenjivača koji pregledaju test knjižice sa bar-kodom.Položen maturski i stručni ispit je opšti uslov za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi.Učenik koji položi stručni ispit stiče nivo stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Pored toga, polaganjem stručnog ispita učenik stiče i odgovarajuće stručne kvalifikacije, u skladu sa zakonom.
Raspored polaganja ispita se može preuzeti na sljedećem linku:http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/2017/rokovi/jun%20rokovi.pdf

Za sve dodatne infomracije: mr Milica Lekić milica.lekic@mps.gov.me mob: +382 67 597 497, fix: +382 20 410 15

http://www.mps.gov.me/ministarstvo
FB: https://www.facebook.com/pages/Ministarstvo-prosvjete/361350200741098?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/minprosvjetecg
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLNDtVH0cuJUE4ys_CaB45Q