Ponovo apel za čišćenje plaža u zimskom periodu

Imajući u vidu loše vremenske uslove i jugo koji je najavljen uoči novogodišnjih praznika, iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore još jednom su apelovali na sve zakupce/korisnike morskog dobra da kupališta održavaju čistim i urednim u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra, po kojem su dužni da komunalni red na kupalištima održavaju tokom cijele godine, naročito u periodu zimskih mjeseci, ponovili si iz Morskog dobra.

„Apelujuemo i na lokalne komunalne inspekcije i lokalna komunalna preduzeća da nezakupljene dijelove obale kontrolišu i održavaju u urednom stanju u skladu sa Ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra, zaključenog između Javnog preduzeća i primorskih lokalnih samouprava“, ističe se u apelu.

U skladu sa predmetnim Ugovorom, ali i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, primorske opštine su dužne da 50 % sredstava koje im Javno preduzeće preusmjerava svake godine, namjene za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra.

To podrazumijeva  sveobuhavtno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra, sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturlno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra, ističu iz budvanskog preduzeća.

Služba kontrole morskog dobra svakodnevno će obilaziti teren i biti u pripravnosti u cilju preuzimanja koordinacije sa nadležnim subjektima u svih šest primorskih opština.