Popadić direktor

Savjet Radio Tivta je danas održao sjednicu u novom sazivu. Pored dosadašnjih članova Savjeta Dunje Nikolić i Bojana Staničića, sjednici su prisustvovali i novoimenovani članovi Mašo Čekić, Predrag Šušić i Kristina Škanata. Savjet je jednoglasno za predsjednika izabrao Maša Čekića, a za potpredsjednika Bojana Staničića.

Savjet se upoznao sa raspisanim konkursom i uslovima za izbor direktora radija. Na raspisani konkurs pristigla je samo jedna prijava, Dragomira Dragana Popadića sa programom razvoja Radio Tivta do 2021. godine.

Savjet je ocjenio da program odražava potrebe opštine u ovoj oblasti, a istovremeno realno sagledava programske, organizacione i finansijske mogućnosti. U odnosu na konkursne uslove Dragomir Dragan Popadić je dostavio svu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju svih uslova konkursa. Zato je Savjet jednoglasno odlučio da Popadić i u narednom četvorogodišnjem periodu bude direktor Radio Tivta – saopštio je Savjet Radio Tivta.