opatovo info tabla

Postavili 16 info tabli

U sklopu realizacije projekta opremanja pristaništa, čiji se jedan segment odnosio na informativne table, Javno preduzeće Morsko dobro je postavilo info-table na 16 pristaništa i to u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva (Petrovac) i Ulcinj.

„Radi se o lokacijama koje građani i turisti često koriste za kupanje iako one za to nisu predviđene, i koje, shodno svojoj svrsi, mogu biti izuzetno opasne za kupače. Upravo je bezbjednost građana i turista jedan od glavnih razloga za finansiranje postavljanja info-tabli u iznosu od 5.000 eura, koje je za potrebe Javnog preduzeća izvršilo preduzeće „Promotion“ iz Podgorice. Table su sadržale informaciju da se radi o pristaništima i da je na tim lokalitetima zabranjeno kupanje, kao i svi ostali sadržaji osim pristajanja plovila“, saopštili su danas iz „Morskog dobra“.

Kontrolom lokacija na kojima su postavljene info-table, uočeno je da su na pojedinim pristaništima nepoznata lica oštetila i uklonila postavljene table koje su imale funkciju čuvanja bezbjednosti građana i turista. Radi se o tablama na lokacijama Lepetane, Opatovo i Donja Lastva u opštini Tivat. Iz budvanskog preduzeća apeluju da se, u cilju opšte bezbjednosti i stavljanja pristaništa u predviđenu funkciju, info-table ne oštećuju i uništavaju.