Elaborat procjene

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda neće imati uticaj na životnu sredinu

Javna rasprava o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda za Opštine Tivat i Kotor, na katastarskoj parceli broj 1750/1 KO Đuraševići koja je održana danas u kongresnoj sali opštine Tivat završena je danas za svega 15 minuta.

Raspravi nije prisustvao niko od građana, a prisustvovali su predstavnici Vodakoma, Zelenog tima opštine Tivat, kotorskog i tivatskog Vodovoda i kanalizacije, Sekretarijata za zaštitu životne sredine i uređenje prostora.

Dokument su predstavile Jasmina Janković Mišnić iz Agencije za zaštitu životne sredine i Zdenka Ivanović, direktor „Eko akva konsaltinga“ koja je obrađivač elaborata.

Zajedničko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradiće se na prostoru 3,3 hektara u Đuraševićima između dva tunela kanalizacionog sistema. Kako je naglasila Zdenka Ivanović, nakon urađenih analiza može se zaključiti da uređaj na ovoj lokaciji ne može imati uticaj na životnu sredinu. „Zagađenje vazduha i buka su privremenog karaktera i mogu se javiti tokom izgradnje postrojenja. Predviđeno je da se o tome vodi računa tako što tokom izgradnje mašine neće raditi istovremeno. Neće biti neprijatnih mirisa jer su svi objekti zatvorenog tipa“, rekla je Ivanovićeva. Tokom predstavljanja elaborata ona je rekla da će postrojenje biti u mogućnosti da prerađuje mulj putem isušivanja, koji će se kasnije moći odlagati na deponije kao pokrivka.

Na današnjoj javnoj raspravi se čulo da je opština Tivat uputila primjedbe na elaborat zbog predviđenje mogućnosti paljenja zelenog otpada.