Savjet Radio Tivta avgust 20124

Program i sajt dobri, treba više para

Na današnjoj redovnoj sjednici Savjet Radio Tivta je ocijenio da je program Radio Tivta i sajt Radio Tivta kvalitetan i raznovrsan . O svim događajima u opštini informiše se brzo, tačno i nepristrasno.
Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili izvještaj nezavisne revizorske kuće „Audit com“ Tivat i finansijski izvještaj za 2013. godinu.

Savjet je zaključio da je Radio Tivat u prošloj godini poslovao zakonito , racionalno i skromno. Da bi izfinansirao sve svoje dosadašnje obaveze, kao i razvojne, Radio Tivat mora povećati izvore prihoda, uz potpisivanje boljeg Ugovora sa opštinom Tivat i povećanje sopstvenih sredstava. Savjet je zaključio da se moraju nadomjestiti sredstva koja su izgubljena nakon ukidanja RTV pretplate u Crnoj Gori. Povećan obim posla zbog naglog razvoja grada, zahtjeva i  veće angažovanje ljudstva i povećanje sredstava za poslovanje.
Savjet je jednoglasno usvojio Bilten Savjeta broj 21 koji će se postaviti na sajt Radio Tivta.