Programska šema Radio Tivta

 

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 i Mali oglasi I put u 9,30)
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Radio suncobran – 19. jun -1. septembar
( Info fleš u 10,30 i Vijesti u 11,00)
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05 MMN Marketing, muzika, nagrade
13,30 Info fleš
14,00 Vijesti
14,05 EPP
15,00 Vijesti Radio Tivta
15,15 Hronika Purgatorija
15,30 Novosti dana
15,55 Mali oglasi III put
16,00-19,00 VD „Vrelina dana“
Sa Malim oglasima u 17,45 i 18,45
Vijestima Radio Tivta u 17,30
i Hronikom Purgatorija u 18,05
19,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 Mali oglasi I put u 9,30
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Radio suncobran – 19.jun-1. septembar

( Info fleš u 10,30 i Vijesti u 11,00)
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05 MMN Marketing, muzika, nagrade
13,30 Info fleš
14,00 Vijesti
14,05 EPP
15,00 Vijesti Radio Tivta
15,15 Hronika Purgatorija
15,30 Novosti dana
15,55 Mali oglasi III put
16,00-19,00 VD „Vrelina dana“
Sa Malim oglasima u 17,45 i 18,45
Vijestima Radio Tivta u 17,30
i Hronikom Purgatorija u 18,05
19,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 Mali oglasi I put u 9,30)
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Radio suncobran – 19.jun-1.septembar

( Info fleš u 10,30 i Vijesti u 11,00)
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05 MMN Marketing, muzika, nagrade
13,30 Info fleš
14,00 Vijesti
14,05 EPP
15,00 Vijesti Radio Tivta
15,15 Hronika Purgatorija
15,30 Novosti dana
15,55 Mali oglasi III put
16,00-19,00 VD „Vrelina dana“
Sa Malim oglasima u 17,45 i 18,45
Vijestima Radio Tivta u 17,30
i Hronikom Purgatorija u 18,05
19,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 Mali oglasi I put u 9,30)
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Radio suncobran – 19.jun-1. septembar
uživo sa gradske plaže
( Info fleš u 10,30 i Vijesti u 11,00)
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05 MMN Marketing, muzika, nagrade
13,30 Info fleš
14,00 Vijesti
14,05 EPP
15,00 Vijesti Radio Tivta
15,15 Hronika Purgatorija
15,30 Novosti dana
15,55 Mali oglasi III put
16,00-19,00 VD „Vrelina dana“
Sa Malim oglasima u 17,45 i 18,45
Vijestima Radio Tivta u 17,30
i Hronikom Purgatorija u 18,05
19,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 i Mali oglasi I put u 9,30)
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Radio suncobran – 19.jun-1.septembar
uživo sa gradske plaže
( Info fleš u 10,30 i Vijesti u 11,00
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05 MMN Marketing, muzika, nagrade
13,30 Info fleš
14,00 Vijesti
14,05 EPP
15,00 Vijesti Radio Tivta
15,15 Hronika Purgatorija
15,30 Novosti dana
15,55 Mali oglasi III put
16,00-19,00 VD „Vrelina dana“
Sa Malim oglasima u 17,45 i 18,45
Vijestima Radio Tivta u 17,30
i Hronikom Purgatorija u 18,05
19,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i 9,00 i Mali oglasi I put u 9,30)
10,00 Vijesti
10,00-11,00 Radio Tivat predstavlja
11,00 Vijesti
11,05-12,00 “Od bisera grana ”
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05-14,00 VD “Vrelina dana”
(sa Hronikom Purgatorija u 13,15
Malim oglasima III put u 13,45,
Vijestima u 14,00)
14,05 TMT
15,00-7,30 Muzicki radio

7,30 najava programa
7,05-10,00 Dobro jutro,Boko
(Vijesti u 8,00 i Mali oglasi I put 9,30)
10,00 Vijesti
10,05-12,00 Nedjelja sa vama 11,15 «Korak naprijed» (jednom mjesecno emisija za lica sa posebnim potrebama)
„Trag duše“ „Drom ko ilo“ (dva puta mjesecno emisija za RAE
populaciju)
12,00 Vijesti
12,05 Minuti za klasiku
12,30 Mali oglasi II put
13,00 Vijesti
13,05-15,00 VD “Vrelina dana”
(sa Hronikom Purgatorija u 13,15,
Malim oglasima III put u 13,45)
15,00-7,30 Muzicki radio