Projekat za bolju kontrolu vazduha

Nakon gotovo petogodišnje procedure, ovih dana započela je realizacija projekta vrijednosti od 1,1 milion eura, koji finansira Evropska komisija u okviru IPA programa, a kojim će se izvršiti revizija postojeće državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha i nabaviti nedostajuća mjerna oprema, proširiti postojeća mreža za još dva mjerna mjesta, i na taj način značajno unaprijediti kvalitet i kvantitet podataka, saopštili su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Ministarstvo i Agencija su reagovali povodom medijskih navoda u tekstovima vezanim za otvoreno pismo turistkinje iz Krašića, Sanje Maignal.

Povodom navoda da „zvaničnih podataka o stanju zagađenosti vazduha u Tivtu nema, jer je mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha koju je u tom gradu instalirala Agencija, već godinama van funkcije, da se na sajtu Agencije, posljednji podaci o rezultatima dobijenim u toj mjernoj stanici odnose na 2013. godinu, a nadležni do sada nijesu učinili ništa da neispravnu opremu ponovo osposobe i stave u funkciju”, iz Ministarstva i Agencije su saopštili da se podaci o kvalitetu vazduha nalaze veb-portalu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, gdje se klikom na baneru Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha, u rubrici Izvještaji, oni mogu i preuzeti, počev od 2013. godine.

„U Tivtu se kontinuirano od 2012. godine prati koncentracija PM 2,5 čestica u vazduhu – standardnom referentnom metodom koja je definisana zakonskim propisima. Ovi podaci se redovno objavljuju u oviru mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha, dinamikom koja je takođe regulisana zakonskim propisima. Zbog kvara analizatora za praćenje koncentracija azotnih oksida u realnom vremenu, nijesu dostupni podaci o koncentraciji ovog polutanta sa mjernog u Tivtu“, objašnjava se u reagovanju Ministarstva i Agencije.