Promocja knjige Katarine Mitrović

JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor – Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Savezom Crnogoraca Hrvatske, Narodnim muzejom Zadra i Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka organizuju promocije naučne publikacije dr Katarine Mitrović – „Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571.)“. Promocija će se održati danas u 18.30 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i Povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i sjutra u 19 sati u Gradskoj loži Narodnog muzeja Zadra.

„Promocije se realizuju u okviru projekta Popularizacija i prezentacija kulturne baštine Boke i Crne Gore u Rijeci i Zadru, koji je finansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore, a u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. godinu“ – saopšteno je iz Kulturnog centra „Nikola Đurković“.