Pasoši za biljke

U procesu usvajanja standarda EU, Crna Gora uvodi sistem takozvanih biljnih pasoša, čime će se unaprijediti zaštita bilja i obezbijediti sigurniji promet i trgovina u toj oblasti.

Biljni pasoš je službeni dokument kojim se potvrđuje da su određeno bilje i biljni proizvodi kontrolisani i zdravstveno ispravni. Istovremeno, omogućava sljedljivost biljnih pošiljki u prometu, unazad sve do mjesta proizvodnje. Biljni pasoš je uslov za premještanje bilja i na teritoriji zemalja EU.

Projekat biljnih pasoša realizuje se u okviru šireg projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori”, koji finansira EU sa 800.000 eura.

U okviru kampanje jačanja svijesti o sistemu biljnih pasoša, proizvođači i distributeri određenog bilja, kao i drugi subjekti biće informisani o značaju ovog dokumenta i procedurama izdavanja i korišćenja, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Lista bilja za koje je propisano izdavanje biljnih pasoša dio je pravilnika koji su dostupni i na sajtu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.