Pušenje – zdravstveni i ekonomski problem

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti opštine Tivat i Savjetovalište za mlade Doma zdravlja, obilježili su 31. maj – Svjetski dan borbe protiv pušenja, testiranjem pušača zaposlenih u lokalnoj upravi, na aparatu “Smoke Check Meter”, mjeračem za određivanje visine ugljenmonoksida u plućima. Pozdravljajući prisutne savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti opštine Tivat Aleksandar Daković je naglasio da je ovo samo jedna od prilika da se skrene pažnja na pogubne uticaje duvanskog dima, potrebu da se učini sve broj konzumenata duvanskih proizvoda bude manji a time i komplikacije. Predavanje je održala dr Vjera Lipovac Usanović specijalistkinja pulmologije u tivatskom Domu zdravlja:

Pacijent postaje zarobljenik i nekada je to doživotna robija. Jako je bitna odluka kada prestati jer prestati kada je već ugroženo zdravlje je veliki problem. Postoje moment kada čovjek prestane da puši. To su najčešće situacije kada već oboli, ima dosta zdravstvenih problema, kad je već dosta opterećen raznim drugim bolestima sem hronične opstruktivne bolesti pluća koje je najčešća bolest pušača i pri tome, sem za cigarette, daju se pare i za lijekove”.

Visoki sui personalni troškovi ali troškovi države, direktni i indirektni, rekla je Usanović ponovivši konstataciju da svaka cigareta smeta i aktivnom i pasivnom pušaču. Podsjetila je na zakonsku regulativu, član 24 i kaznene mjere propisane članom 35 a koje se ne primjenjuju. Zato je poručila:

Današnji dan neka bude povod da sebi kažete ne. Ja vas molim, pokušajte da bacite cigarette, da krenete razmišljati o svom zdravlju prije svega a i zbog budžeta. Jer, ako je 50 eura mjesečno najmanja suma koju za cigarete odvajaju moji pacijenti, puta 12 je 600 eura, puta dest godina 6 hiljada eura, onda je za 30 godina 18 hiljada a to je jedna garsonjera”.

Neki od ciljeva ovogodišnje kampanje SZO su: naglašavanje veze između upotrebe duvanskih proizvoda, kontrole duvana i održivog razvoja, podsticanje zemalja da uključe kontrolu duvana u svoje nacionalne odgovore na UN ciljeve održivog razvoja do 2030 godine, podrška državama i civilnom društvu u borbi protiv miješanja duvanske industrije u političke procese, koja, zauzvrat, dovodi do jačanja aktivnosti kontrole duvana.