Baner-suvozid-opsti-final 1

Radionica o tehnici gradnje suvozida od 17-19.juna u Gornjoj Lastvi

U okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“ biće organizovana Radionica o tehnici gradnje suvozida, koja će se održati u Gornjoj Lastvi, Tivat, od 17-19. juna. Nakon najavnih foto izložbi pejzaža Dubrovnika i Boke Kotorske, koje će biti otvorene 13. i 14. juna, radionica se organizuje kao prvi događaj u okviru aktivnosti „Dani pejzaža“. I ovu, kao i ostale projekte aktivnosti, finasira EU kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske.

 

U okviru „Dana pejzaža“, tokom nekoliko sljedećih mjeseci, na vrijednosti i značaj očuvanja pejzaža, te mogućnosti njegove ekonomske valorizacije, pokušaće se skrenuti pažnja šire javnosti kroz različite programe i događaje koji će nuditi iskustvene doživljaje predjela- kroz boje, mirise, ukuse, zvuke.

Radionica o tehnici gradnje suvozida prva je u nizu edukativnih, kulturnih i zabavnih programa koji će biti organizovani na pilot područjima projekta „Baština“- Dubrovniku i Boki Kotorskoj.

Prvi događaj „Dana pejzaža“ posvećen je stvaranju čovjeka u pejzažu, zidanju karakterističnih suvozida. Radionica, koju će voditi dva međunarodna stručnjaka za tehniku gradnje suvozida, odvijaće se kroz konkretni rad na lokalitetu u Gornjoj Lastvi. Namijenjena jezainteresovanima za praktičnu obuku u tehnici gradnje suvozida, predstavnicima institucija iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa, predstavnicima medija, kao i svim građanima koji žele očuvan pejzaž, posebno kulturni pejzaž Vrmca.

Cilj radionice je kratka obuka zainteresovanih građana o zidanju kamenom na tradicionalni način, ali i skretanje pažnje stručne i šire javnosti na tradicionalnu tehniku zidanja suvozida, kojoj kod nas prijeti nestajanje. Učesnici će biti upoznati i sa odnosom prema ovim građevinama na međunarodnom nivou, gdje je, u mnogim zemljama, ovaj vid graditeljskog nasljeđa zakonom. Namjera da se i kod nas pokrene svijest o vrijednosti ovog segmenta graditeljstva i njegovom mjestu u kulturnom pejzažu Vrmca.

Planirano je da se kroz trodnevnu radionicu učesnici upoznaju sa ovom tradicionalnom tehnikom zidanja koja je prisutna i raširena na cijelom Mediteranu, a takođe i na Vrmcu.

Tokom dva dana radionice deset volontera će, kroz praktični rad na terenu u Gornjoj Lastvi, učiti tehniku zidanja suvozida. Oni će raditi podijeljeni u dvije grupe, koje će voditi po jedan profesionalac, stručnjak za ovu tehniku zidanja. Trećeg dana radionice biće održana javna prezentacija na kojoj će biti predstavljeni obnovljeni zidovi, a stručnjaci će održati predavanja koja će obuhvatiti sljedeće teme: tradicionalne tehnika zidanja suvozida, građevine zidane ovom tehnikom na Mediteranu, suvozid kao kulturno dobro, međunarodna praksa u zaštiti i promociji suvozida.

Za učesnike radionice biće obezbijeđen prevoz od Tivta do Gornje Lastve i nazad, kao i hrana za prva dva dana praktičnog rada. Organizatori pozivaju sve zainteresovane za učešće u radionici da se prijave na telefon 032 302 520 ili e-mail adresu: vesna@expeditio.org, do srijede, 11. juna 2014. Uz prijavu je potrebno ostaviti kontakt podatke- broj telefona i e-mail adresu.