Radionica-participacija-tivat-14-juni-2014

Radionica o učešću građana u zaštiti i upravljanju baštinom

U okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“ u multimedijalnoj Sali Opštine Tivat sutra se održava jednodnevna Radionica o učešću javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažom. Radionica, koja predstavlja završni događaj u okviru projektne linije Participativni proces, počinje u 14 sati.

Podsjećanja radi, projekat Baština sprovodi se kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, finansiran od strane EU. Radionica na temu participacije, sa fokusom na pilot područje projekta u Hrvatkoj- šire područje Dubrovnika, održava se danas u tom gradu.
Jednodnevna radionica je namijenjena različitim zainteresovanim stranama sa područja Dubrovnika i Boke Kotorske, kako bi se upoznali sa načinima i primjerima uključivanja javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažem.
Cilj radionice je upoznavanje učesnika koliko je važno učešće javnosti u odlučivanju o baštini, kakva su iskustva drugih zemalja, konkretno Španije, u primjeni procesa participacije, kao i koje obaveze, u ovom smislu, proističu iz najnovije evropske Povelje o prostornom planiranju.
Tokom radionice biće predstavljeni rezultati svih aktivnosti koje su sprovođene tokom participativnog procesa, koji je realizovan na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske. U tom smislu, eksperti koji su vodili participativni proces u Dubrovniku i u Boki Kotorskoj prezentiraće rezultate sprovedenih istraživanja. Također, namjera je predstaviti metode uključivanja javnosti u proces zaštite i upravljanja prirodnim i kulturnim naslijeđem u Španiji, kao zemlji Evropske unije, kao i metode uključivanja javnosti u procesima prostornog planiranja u odnosu na pejzaž. Pejzažu i njegovoj zaštiti u novoj Povelji o prostornom planiranju posvećena je posebna pažnja, a gost predavač na ovu temu je Luc-Emile Bouche Florin, počasni predsjednik Evropskog savjeta prostornih planera.
Baština, prirodna i kulturna, zajedničko je dobro svih građana, ali i zajednička odgovornost. Stoga je participacija, učešće svih građana i drugih zainteresovanih strana u zaštiti i upravljanju baštinom, od ključne važnosti.
Participativni proces bio je predmet posebne studije u okviru rojekta Baština-pokretač razvoja. Sprovedena sociološka studija na nivou pilot područja projekta, što je kod nas poluostrvo Vrmac, odnosi se na utvrđivanje participacije različitih aktera u procesu zaštite i upravljanja kulturnim i prirodnim vrijednostima. Sa ciljem da se utvrdi stepen učešća različitih aktera u zaštiti i upravljanju, sprovedeno je empirijsko istraživanje u okviru kojeg je akcenat stavljen na važnost prirodne i kulturne baštine, informisanost o postojećem nivou zaštite i upravljanja baštinom, te ocjenu mogućih modela participacije u procesu planiranja. Kroz studiju su sprovedeni različiti oblici uključivanja najšire javnosti u proces zaštite i buduće ekonomske valorizacije pilot područija: rađena su internet ankete, intervjui, fokus grupe, anketirani su srednjoškolci… Rezultati i saznanja do kojih se došlo sadržani su u Studiji participativnog procesa, koju će predstaviti ekspertkinja angažovana za ovaj oprežan posao, mr. Miomirka Lučić sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Rezultati studije biće korišteni pri izradi Studije ekonomske valorizacije područija Vrmca, koja predstavlja finalnu fazu projekta. Participativni proces, odnosno aktivnosti na uključivanju javnosti, trajao je šest mjeseci, a radionica, zakazana za 14.jun, predstavlja završni događaj u okviru ove projektne linije.
Povodom završetka rada na participativnom procesu i početka manifastacije Dani pejzaža, u Galeriji ljetnjikovca Buća sutra u 21 sat biće otvorena foto izložba „Pejzaži Boke očima građana.“