golf

Raskid ugovora sa „Boka Golf development“?!

U opštini Tivat sutra će se održati konferencija za novinare, koju organizuje preduzeće „Montepranzo-Bokaprodukt“ A.D Tivat. Tema konfererncije, koja će se održati u 11.sati je informacija o raskidu ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu sa „Boka Golf development“ doo.

Ugovor potpisan prošle godine sa kompanijom „Bok Group“, kako su naveli iz „Montepranzo-Bokaprodukt“ arskinut je, 28 juna ove godine jer kompanija nije do ispunila obaveze prema Vladi i kompaniji „Montepranzo-Bokaprodukt“.
Do sada su rađena tri Aneksa ugovora i na taj način davala mogućnost da Boka Group ispuni ugovor, a prije nekoliko dana predložen je Aneks 4 ugovora o zakupu zemljišta čime bi bio produžen rok za plaćanje dospjelih obaveza, kazao je predsjednik Borda direktora kompanije „Monteprenzo- Bokaprodukt“ iz Tivta Andrija Radman istakavši da nisu uspjeli da se usaglase u skladu sa odredbama iz Aneksa 3 pa je ugovor raskintu što je i tema sutrašnje konferencije.
Istaknuto je da „Boka Group“ učinila dosta na promociji Crne Gore i da su to bivši partneri cijenili pa su zbog toga ponudili i Aneks ugovora 4, ali umjesto uaglašavanja došlo je do raskida ugovora.