Raspored rada doktora za petak

 
RASPORED RADA DOKTORA U DOMU ZDRAVLJA
 
DATUM:16.05.2014
 
IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
 
PRIJE PODNE:
DR BOGDANOVIĆ ŽELJKA
DR ERIĆ BORJANA JE ODSUTNA,MIJENJA JE DR ISAILOVIĆ
DR ISAILOVIĆ LIDIJA
 
 
POSLE PODNE:
DR KOVAČEVIĆ NADA JE ODSUTNA,MIJENJA JE DR KAŠĆELAN
DR KAŠĆELAN REKOVIĆ JADRANKA
 
ID ZA ODRASLE-AMB.RADOVIĆI
PRIJE PODNE
DR SOKOVIĆ LJILJANA
 
ID ZA ŽENE
PRIJE PODNE
DR MILJANOVIĆ ZORAN
 
ID ZA DJECU
PRIJE PODNE
DR PRELJEVIĆ SANELA
 
POPODNE
DR RAČETA GORDANA
 
RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
PRIJE PODNE-OBAVEZNO ZAKAZIVANJE NA ŠALTERU RTG OD 07.00 DO 12.00
DR BURIĆ DALIBOR
 
CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC
PRIJE PODNE
DR LIPOVAC-USANOVIĆ VJERA JE ODSUTNA DO 23.05.2014
 
 
ZA SVE INFORMACIJE TEL/032671774 I 032671981