Regionalni vodovod realizovao preporuke iz izvještaja DRI

Upravni odbor Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je na sjednici održanoj u proširenom sastavu, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, razmatrao Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja ovog Javnog preduzeća za 2016. godinu, kao i Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka izdatih u Izvještaju o reviziji koje su do 25. septembra 2017. godine u potpunosti realizovane i ispoštovane, što je u svom izvještaju potvrdila Radna grupa zadužena za realizaciju i monitoring primjene preporuka, saopšteno iz preduće.

Posebna pažnja Upravnog odbora je bila usmjerena na direktne razloge izražavanja negativnog mišljenja na godišnji finansijski izvještaj Javnog preduzeća za 2016. godinu, a koji se odnose na tumačenje o evidentiranju amortizacije kredita Međunarodnog udruženja za razvoj (International Development Association – IDA – dijela grupacije Svjetske banke), kao i na način evidentiranja troškova sanacije cjevovoda na dionici PK „Tivat“ – PS „Podkuk“. Ustanovljeno je da argumentacija, koja je po oba pitanja iznijeta od strane predstavnika ovog preduzeća tokom trajanja revizije, nije bila adekvatno razmatrana od strane nadležnog kolegijuma DRI i pored urgencija upućenih od strane Ministarstva finansija ali i Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ po prijemu preliminarnog izvještaja o reviziji.

„Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je odgovorno za povraćaj preko 32 miliona eura kredita preuzetih od međunarodnih finansijskih institucija, za koje je Vlada Crne Gore dala garancije. Do sada je uspješno i blagovremeno vraćeno preko 16 miliona sa pripadajućim kamatama. Kao korisnik međunarodnih kredita, preduzeće je već više od deset godina u obavezi vršenja nezavisne eksterne revizije godišnjih finansijskih izvještaja od strane renomiranih međunarodnih revizorskih kuća iz reda tzv. „velike četvorke“ (The Big Four) koje su prihvatljive međunarodnim bankama. Preduzeće priprema finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja izdatim od strane Međunarodnog odbora za standarde finansijskog izvještavanja. Uporedne cifre u finansijskim izvještajima su pripremljene uz primjenu svih Međunarodnih računovodstvenih standarda, što je u Crnoj Gori postalo obavezno počevši od 1. januara 2003. godine“, navodi se u izvještaju.

Kao rezultat iskazanog negativnog mišljenja od strane nadležnog kolegijuma DRI, Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ se obratilo i Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Svjetskoj banci, koje su potvrdile puno povjerenje u izrađene revizorske izvještaje nezavisnih revizora iz prethodnog perioda. Na kraju, preduzeće je obezbijedilo ekspertsko mišljenje izrađeno od strane renomiranih profesora Ekonomskog fakulteta povodom preporuka Državne revizorske institucije koje su bile osnov za iskazivanje negativnog mišljenja u Izvještaju. Sva prikupljena argumentacija je potvrdila ispravnost primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda prilikom izrade godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća za 2016. godinu, ali ne samo za navedenu godinu već i za čitav period od 2011. godine od kada se vrši primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda.

Polazeći od navedenih argumenata, a u cilju zaštite interesa Javnog preduzeća i eliminisanja eventualnih štetnih posljedica i mogućeg rizika po održivost državnih garancija, naročito u svijetlu zaključenih ugovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, Upravni odbor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je snažno podržao argumentaciju menadžmenta preduzeća i konstatovao da je primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda prioritet ovog preduzeća koji nema alternativu. Upravni odbor je konstatovao da će se primjenom preporuka kolegijuma DRI dodatno unaprijediti poslovna strategija Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. Upravni odbor je takođe zaključio da je opsežnu dokumentaciju koja potkrepljuje stavove JP, neophodno dostaviti Vladi Crne Gore i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Odboru za ekonomiju, budžet i finansije i Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, kao i samoj Državnoj revizorskoj instituciji.

Pored toga, Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je iskazalo protest zbog činjenice da su informacije o konačnom Izvještaju o reviziji upućene predstavnicima medija od strane jednog člana nadležnog kolegijuma DRI prije nego što je isti postao javan, i čak prije nego što je o istom bilo upoznato Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, kao subjekat revizije, uz očekivanje da će takva praksa neodgovornih pojedinaca prestati da se primjenjuje budući da se na taj način urušava ukupni autoritet samih državnih institucija.

Takođe, prilikom održavanja ove sjednice, Upravni odbor je, shodno zaključku Vlade Crne Gore, donio odluku o donaciji sredstava u iznosu od 25.000 eura za potrebe nastavka realizacije hitnih mjera za poboljšanje vodosnabdijevanja na području Žabljaka koje Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, a za što je Vlada Crne Gore dodatno obezbijedila 30.000 eura u cilju što brže finalizacije pomenutih mjera.

Osim navedenog, Upravni odbor je sa izuzetnim zadovoljstvom analizirao izvještaj o proslavi Dana Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ koja je 29. septembra 2017. godine održana u CentreVille Hotel & Experiences, The Capital Plaza u Podgorici, sa posebnim osvrtom na promociju stručne publikacije Vode Crne Gore čiji je primarni cilj podizanje svijesti, kako stručne, tako i laičke javnosti u Crnoj Gori, o značaju vode kao jednog od najvrjednijih resursa na planeti.