Sa receptom u privatne apoteke

Fond za zdravstveno osiguranje će do kraja sedmice potpisati ugovore sa 168 apoteka, pa će građani od 1. oktobra moći sa receptom da uzimaju ljekove u privatnim apotekama. Juče je završena obuka farmaceuta za korišćenje namjenske aplikacije u privatim apotekama. U cilju optimizacije procesa realizacije recepata u privatnim apotekama, u narednom periodu planirano da se omogući njihovo povezivanje sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS) i putem Web Service-a, o čemu će zainteresovane apoteke biti blagovremeno obaviještene.