Saopštenje iz Agencije za zaštitu životne sredine

„Na osnovu rezultata mjerenja koncentracije PM 2,5 čestica u vazduhu na mjernom mjestu u Tivtu zaključuje se da nije bila povećana koncentracija ovog polutanta u vazduhu, jer je izmjerena srednja mjesečna koncentracija od 10,9µg/m3“, saopštili su iz Agencije za zaštitu životne sredine.„Granična vrijednost za srednju godišnju koncentraciju iznosi 25µg/m3. Podaci o srednjim dnevnim koncentracijama ovog polutanta su objavljeni u okviru mjesečnog izvještaja za kvalitet vazduha za oktobar 2017, kao i ostali meta podaci. Nažalost, štamparska greška u izvještaju u dijelu KOMENTAR:

„Sve srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM2.5 tokom mjerenja u oktobru mjesecu su bile iznad granične vrijednosti (propisane na godišnjem nivou od 25 µg/m3, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).“dovela je u zabludu građene, i mi im se ovim putem izvinjavamo.

Ispravićemo uočenu grešku, a građanima Tivta poručujemo da je vazduh u oktobru na osnovu izmjerenih vrijednosti koncentracije PM2,5 česica bio dobrog kvaliteta“, kažu u Sektoru za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje Agencije za zaštitu životne sredine.