Evropski dom Tivat: Nismo dio ničije igre

Evropski dom Tivat čestita svim građanima Tivta Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope.  U isto vrijeme želimo da obavijestimo koleginice i kolege iz NVO sektora, koje su, na naš predlog, podržale kandidaturu Maša Čekića za članstvo u Savjetu Radio Tivta, kao i ostalu javnost, da smo danas zvanično predali kandidaturu, te da je u pitanju demokratski čin i naš pokušaj da na najbolji način razriješimo situaciju, u kojoj se naš lokalni medij našao.

Želimo takođe da podsjetimo da je Radio Tivat jedna priča, vlasti i opozicija druga, a treća NVO, jer se nekome potkrala greška da nas sve stavi u isti koš. Nikako ne pristajemo na to danas bilo ko stavi u centar nekakve korupcije, u smislu prljave igre, dok je zapravo u pitanju zakonski, slobodan i demokratski čin predlaganja kandidata, koji će profesionalno  obavljati ulogu člana Savjeta, posebno u situaciji kada je ugrožen status Radija. Mi ne samo da na to imamo pravo, nego čak i obavezu, ako su nevladine organizacije, en general, korektiv društva, ili bi barem to trebalo da budu. Želimo, dakle, svima da damo na znanje da je jedini razlog našeg predloga da tu funkciju obavlja kolega Mašo Čekić činjenica da je iskusan profesionalac i častan čovjek, a savjet treba da radi upravo po tim uzusima.

Za podršku smo se obratili organizacijama, za koje smo smatrali da je važno da se nađu zajedno sa nama i zahvalni smo im, jer su samo potvrdile ispravnost naše odluke i dodale taj važan dodir sinergije, koji nam je toliko potreban.  Evropski dom Tivat i ranije se obraćao drugim organizacijama za podršku (sjetite se Lovanje, akcije “Neću baru, hoćuTaru” inicijative Zeleno je In), tako da to nije ništa novo, ni neobično. Želimo takođe da podsjetimo da radimo od 2001. godine za dobrobit zajednice na različitim poljima, te da ničim nismo zaslužili da nas neko okarakteriše kao pione bilo čije politike.

Osim što je potpuno neistinito, veoma nam je neprijatno i neočekivano što nas je gospodin Vladimir Arsić, kao inače kulturan član naše male zajednice, bez ikakvog prethodnog kontakta, iako se poznajemo, javno prozvao i optužio za kolaboraciju sa vlašću i za netransparentan rad.

Umjesto da pozdravi naš način rješavanja jedne ružne situacije, za koju zaista ni mi kao NVO, ni Radio Tivat, za čiji se integritet borimo, nismo nimalo krivi, našli smo se svrstani u istu korpu sa njenim vinovnicima. Zar nije očigledna naša želja da rješimo situaciju, u kojoj se, već po drugi put u svojoj istoriji našao naš lokalni Radio, kao posljedica želje za vlašću nad jednim medijem, koji se koliko-toliko trudi da bude javni servis, makar pokušavajući da jednako pravo i prostor pruži svima na političkoj i nepolitičkoj sceni.

U Evropskom domu uvijek je važilo pravilo da sredstva moraju da odgovaraju cilju, a nikako da ih on opravdava, pa molimo sve koji su zainteresovani da nas ne poistovećuju sa onima koji nismo, a na sve što bilo koga zanima o našem radu i aktivnostima, rado ćemo odgovoriti. Pitajte nas, prije nego što nas javno prozovete, jer dolazite u situaciju da nas apriori osudite. A to baš nije lijepo, ni fer, priznaćete.

 

Predsjednica NVO

“Evropski dom Tivat”,

Marijana Mišić Škanata

 

U Tivtu, 9. maj 2017.