Saopštenje Tivatske antikorupcijske inicijative

Обавјештавамо грађане и колеге из НВО сектора да Тиватска антикорупцијска акција није потписала уговор с Општином Тиват и није подигла новчана средства која су јој додијељена на овогодишњем општинском Конкурсу за расподјелу средстава за пројекте НВО-а.

Нисмо потписали уговор, јер не желимо да дајемо легитимитет наопаком, непрописном и штетном раду општинске Комисије за расподјелу средстава НВО-има, нити да се ругамо сопственом пројекту и импровизујемо са 20,7 % средстава додијељених од онога што смо за пројекат тражили.

Изражавамо задовољство што још три НВО (КЗУ Напредак, Горња Ластва; Европски дом Тиват; и Млади и здравље) нису пристале на овакав сценарио, упутивши јавни протест, чиме су показале да су озбиљне организације.
Читав је низ прекршаја и спорних детаља у раду ове Комисије:
1. Драстично кршење члана 8 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава НВО-има (који каже да „минималан износ средстава не може бити мањи од 80 % од укупно траженог износа за финансирање тог пројекта“) у случајевима готово свих пројеката који су кандидовани. (Ова одредба је изузетно битна и квалитетна – јер, с једне стране, требало би да онемогући Комисију да произвољно и самовољно додјељује износ новчаних средстава, а, с друге стране, требало би да уозбиљи НВО-е и примора их да крајње озбиљно и реално сачињавају буџете пројеката, и не дозволи им да измишљају непостојеће трошкове, у жељи да да добију што више новца. Нажалост, за актуалну Комисију овај члан 8 је само мртво слово на папиру.)
2. Константно кршећи наведени члан 8 Одлуке, Комисија је увела штетну и бесмислену праксу расписивања другог годишњег Конкурса.
3. Кршење члана 18 који одређује да је Комисија „дужна да донесе одлуку у року од 30 дана од дана истека рока Конкурса“, а који је прекорачен за више од мјесец дана.
Ове примједбе дале су и три наведене НВО. Тиватска антикорупцијска акција додаје и сљедеће:
4. Састав Комисије је крајње проблематичан, јер у њој већину имају представници владајућих партија, чиме се независност њеног рада озбиљно доводи у питање, и отвара простор за политичке злоупотребе.
5. Крајње неозбиљан начин оцјењивања пројеката. (У записницима Комисије налази се само по једна јединствена оцјена за сваки пројекат – без икаквих образложења, без података о томе како су поједини чланови гласали, без посебног оцјењивања значаја пројеката за општину, с једне стране, и њиховог квалитета у смислу организације и буџета, с друге – а камоли да имамо оцјене по свих 25 критеријума како то предвиђају чланови 16 и 17 општинске Одлуке!)
Оваква пракса Комисије у потпуности је обесмислила наведени Конкурс. Озбиљни и неозбиљни пројекти су доведени у исту раван, новац се дијели паушално, без икаквих видљивих критеријума. На сцени је једно симулирање озбиљне сарадње између Општине Тиват и НВО сектора, које погодује појединим псеудо-невладиним организацијама и личним и партијским интересима, а онемогућава реализацију већине квалитетних и креативних пројеката од општег интереса.
ТАА не пристаје на овакво стање, и у наредном периоду ће понудити детаљну анализу рада ове Комисије поводом овогодишњег Конкурса, а, такође, и иницирати измјене и допуне општинске Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава НВО-има, којима би се овакве аномалије уклониле, и створио основ за много квалитетнији, транспарентнији и одговорнији рад ове Комисије.