Sekulić: Aerodrom Tivat ne zadovoljava turističke potrebe

Predsjednik Odbora za ekonomiju i poslanik DPS Predrag Sekulić Pobjedi je kazao da dobro treba izvagati šta je to što doprinose Aerodromi Crnoj Gori.

– Treba vidjeti da li se profit negdje gubi, ili se u prethodne dvije decenije gubio. Takođe treba vidjeti da li ima prostora za razvoj aerodroma jer oni u ovom trenutku, posebno Aerodrom Tivat, ne mogu da zadovolje potrebe turističke privrede. Tu dileme nema. Čak i maksimalna popunjenost slotova je nedovoljna za potrebe turizma. Treba vidjeti da li slični aerodromi u regionu donose više profita nego naša dva aerodroma – kaže Sekulić.

Vjerujem, dodaje on, da Vlada ima sve neophodne informacije i da će u skladu sa tim postupati u narednom periodu.

– Ne treba zaboraviti da su građani ovlastili Vladu da se bavi unutrašnjim i spoljašnjim pitanjima. Ustavna nadležnost Vlade je odlučivanje o aerodromima i preduzećima gdje je država većinski vlasnik – kaže Sekulić.

Početkom devedesetih godina, kada smo ulazili u višeparlamentarnu demokratiju, imali smo konsenzus da je država loš vlasnik i da treba da idemo ka privatizacijama odnosno ka privatnoj svojini.

– Taj konsenzus su postigle sve političke partije u parlamentu. Nažalost, kasnije sue zbog demagoških, populističkih stvari neke partije odustale od tog koncepta i sada pokušavaju da ga naruše – kaže Sekulić i dodaje da smo svi svjesni da je država loš vlasnik iz hiljadu razloga koje ne treba objašnjavati.