Sjutra isplata socijalnih naknada

Ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbijedilo je sredstva za isplatu socijalnih naknada za april, u iznosu od 4,8 miliona eura. „Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 268.475,51 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 368.012,93 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 8.597,63 eura. Za dječji dodatak izdvojeno je 397.521,00 eura, a za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) obezbijeđeno 1.268.588,07 eura“, navode iz Ministrastva. Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je, kako navode, 12.467,70 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 14.481,24 eura. „Za putne troškove invalidnih osoba izdvojeno je 160.093,80 eura, a za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.240.227,33 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć  569.699,80 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 209.942,40 eura“, navode iz Ministarstva.