Skupština 17. januara sa 7 tačaka dnevnog reda

Sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 17. januara sa 7 tačaka dnevnog reda – saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta Ivana Novosela.

Dnevni red:

  • usvajanje zapisnika sa XVI sjednice SO Tivat  –
  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i Adriatic Marinas d.o.o. Tivat
  2. Informacija o radu zelenog tima u 2017. godini
  3. Godišnji Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017. godinu
  4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat
  5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetima Posl.br. Rs 127/16,128/16 i 129/16
  6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P. 865/15
  7. Odbornička pitanja i odgovori